Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V roce 2022 jsme získali dvě ocenění - GRAND PRIX a INOVACE ROKU

Na veletrhu For Arch 2022 byla naše společnost oceněna hlavní cenou GRAND PRIX za sestavu ČOV TOPAS a odvodňovacího boxu na kal. Za tento výrobek byla koncem roku 2022 oceněna také čestným uznáním v soutěži o Inovaci roku, kterou pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Sestava ČOV TOPAS s odvodňovacím boxem řeší jeden ze základních a možná i nejdůležitější aspektů provozu všech domovních ČOV. A tím je kontrola, zahuštění, zmenšení objemu a následné odstranění, resp. znovuvyužití přebytečného kalu s minimálními nároky na četnost údržby. Hlavní výhody odvodňovacího boxu:

- Skladovací kapacita kalu v odvodňovacím boxu je více než jeden rok
- Box je možné i dodatečně instalovat k jakékoliv čistírně TOPAS
- Instalaci boxu lze provést podle návodu i bez speciálního nářadí.

Odvodňovací box se instaluje do země v bezprostřední blízkosti čistírny Topas. Je samonosný a opatřený víkem. Do kalojemu ČOV se osadí vzduchové čerpadlo - mamutka. Výtlak této mamutky přebytečného kalu je veden pod víko boxu. V odvodňovacím boxu prosakuje přebytečná voda textilií a polopropustným dnem zpět do akumulační nádrže čistírny a kal se v boxu zahušťuje do rypného stavu.

Po naplnění boxu odvodněným kalem je možné kal buďto vyjmout i s vloženým pytlem z jutové textilie nebo vybrat lopatou a odvézt na kompost, kde dojde k jeho finálnímu rozpadu a hygienizaci. 

Box se dodává ve třech variantách (STANDARD, SET MANUAL a SET AUTOMAT) v závislosti na stupni automatizace odvodňování kalu v boxu.

Více informací


TopolWater, s.r.o.
logo TopolWater, s.r.o.

Výroba a prodej domovních čistíren odpadních vod TOPAS pro 5 - 300 osob, kompletní dodávky komunálních ČOV s obchodními názvy MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK, subdodávky technologických celků, systémy pro čištění průmyslových odpadních vod.

 
 
Reklama