Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

Pozvánka na odborný kurz, který pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí.

Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR, hodnocena 2 kred. body CTI ČR. Účastník po úspěšném absolvování závěrečného testu obdrží Osvědčení CTI ČR s QR kódem pro Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací. Kurz je také zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem.

Informace:

 • Termín: 15. 9. 2022
 • Místo konání: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, 639 00 Brno
 • Odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

Program:

 • 09:30 - 10:00 Registrace účastníků
 • 10:00 - 10:10 Zahájení
  Ing. Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR / Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, předsedkyně odborné sekce zdravotní a průmyslové instalace STP, viceprezidentka CTI ČR
 • 10:10 - 10:40 Zkoušení vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409
  Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně, předseda sekce Oborové CTI ČR
 • 10:40 - 11:10 Praktické provádění zkoušek
  Ing. Zdeněk Žabička
 • 11:10 - 11:20 Praktická ukázka tlakové zkoušky potrubí (vnitřního vodovodu)
 • 11:20 - 11:30 Závěrem dopoledního bloku přidejte do diskuze své zkušenosti
 • 11:30 - 12:00 OBČERSTVENÍ
 • 12:00 - 12:35 Zkoušení vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760
  Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně, předseda sekce Oborové CTI ČR
 • 12:35 - 13:10 Praktické provádění zkoušek
  Ing. Zdeněk Žabička
 • 13:10 - 13:25 Praktická ukázka zkoušky plynotěsnosti (vnitřní kanalizace)

Obsah tematických bloků je připraven tak, aby posluchačům vytvořil ucelený obraz dané problematiky. Moderovaná diskuse poskytne dostatek času pro zodpovězení dotazů z řad účastníků kurzu. Mezi jednotlivými bloky bude dostatek času pro neformální diskuze a vzájemnou výměnu informací a udržování osobních kontaktů. Maximální časová dotace vystoupení v diskusi je 10 min.

Změny v programu jsou vyhrazeny.

Přihlášky zasílejte na pořadatele:
Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
tel. +420 541 120 565
mobil:+420 730 190 840
cti@cechtop.cz.

Více informací


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama