Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Unikátní software pro statické posouzení potrubí od Wavin Ekoplastik

Společnost Wavin Ekoplastik, přední český dodavatel plastových potrubních systémů, představila upgrade specializovaného programu, který provádí statické výpočty plastového potrubí a výrazně tím usnadňuje práci projektantů.

Nově umí tento program počítat nejen uložení vodovodního či kanalizačního potrubí klasickým způsobem do otevřeného výkopu, ale i s pomocí bezvýkopových metod, které nacházejí v praxi čím dál častější uplatnění. Tímto rozšířením se stal software pro statické posouzení potrubí od společnosti Wavin Ekoplastik unikátním nástrojem. Metodika výpočtu statiky pro bezvýkopové technologie není uceleně popsána v žádné technické směrnici nebo jiné normě u nás ani v zahraniční a vznikla ve spolupráci s předními českými statiky a univerzitou VUT Brno. Společnost Wavin Ekoplastik nabízí nástroj projektantům zdarma ke stažení v části projektová podpora na www.wavin.cz.

Softwarový nástroj Statika potrubí slouží ke statickému posuzování únosnosti venkovních plastových potrubních rozvodů. Program umožňuje provádět a dokládat jakékoliv statické výpočty dle požadavků zákazníka, a to ať se jedná o standardní pokládku potrubí do otevřeného výkopu, či nově o potrubí uložená bezvýkopovými metodami Relining, Swagelining a Compact Pipe. Připravují se i výpočty pro pluhování, řízené vrtání HDD a Berstlining.

Uživatel má možnost zahrnout do výpočtu všechny potřebné faktory, které ovlivňují výpočet. Jde např. o různé hodnoty krytí potrubí, hladinu spodní vody nad vrcholem potrubí, typ obsypového materiálu, jakost uložení potrubí či stupeň hutnění. Výstupem z programu jsou výsledky statického posouzení ve formě uceleného protokolu. Uvedený program pracuje s kompletním sortimentem plastového potrubí pro venkovní gravitační kanalizace, tlakových systémů z materiálu PE 100 RC i speciálního potrubí určeného pro sanaci stávajících rozvodů Compact Pipe z nabídky Wavin Ekoplastik.

Vlastní program je připraven ve dvou verzích. Plná verze slouží výhradně pro interní potřeby společnosti Wavin Ekoplastik. Jejím charakteristickým rysem je její obecnost, která umožňuje výpočet jakýchkoli variant uložení potrubí. Druhá, free verze je k dispozici všem projektantům pro využití v běžné praxi. Tato verze je omezena co do šíře sortimentu i co do možností simulace parametrů pokládky (např. omezení na min. hodnotu krytí pro konkrétní typ potrubí apod.). Nicméně pro uživatele zajišťuje v požadované míře statické posouzení (včetně tisku výsledkového protokolu) pro drtivou většinu praktických případů.

Statika – bezvýkopové posouzení
Statika – bezvýkopové posouzení
Statika – posouzení v otevřeném výkopu
Statika – posouzení v otevřeném výkopu

Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...