Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Chytré technologie od Schneider Electric pomáhají efektivně hospodařit s pitnou i užitkovou vodou

Také letos bude 22. březen patřit Mezinárodnímu dni vody. Jeho datum stanovilo Valné shromáždění OSN již v roce 1993, a to s cílem každoročního připomenutí si významu vody a potřeby udržitelného hospodaření s vodními zdroji.

Schneider Electric má důležitému segmentu vodohospodářství rozhodně co nabídnout. Příkladem je nová úpravna vody v jihočeském Písku, která zajišťuje výrobu pitné vody pro více než 30 000 obyvatel města.

Proč je nutné s vodou vhodně hospodařit?

Na světě se sice rozprostírá 1,4 miliardy km2 vodní plochy, avšak 97 % této vody je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná nebo pro zavlažování. Pouze 3 % tak připadají na jezera, řeky a podzemní vody, ze kterých bereme vodu pro naši potřebu. Tyto zdroje vody ovšem čelí řadě hrozeb – od změny klimatu přes rostoucí znečištění až po nadměrnou spotřebu.

A jak jsme na tom v České republice?

Zatímco v roce 1997 se „ztrácelo“ ještě přes 43 % vody, průměrná výše ztrát v roce 2020 klesla na úroveň 12,9 %. Svým nemalým dílem k udržitelnému nakládání s vodními zdroji dlouhodobě přispívá společnost Schneider Electric, která mezi prvními korporacemi přijala zásady environmentálního podnikového řízení.

„Řešení Schneider Electric pro vodárenské aplikace se opírají o léty prověřené a bezpečné telemetrické systémy, dispečerské stanice a robustní řídicí systémy Modicon, vč. nejmodernějších IoT technologií, rozšířenou realitu nevyjímaje. Orientaci na vodní hospodářství podtrhuje mimořádně úsporný měnič Altivar Process 600, který byl oceněn jako jedno z 1 000 nejekologičtějších řešení pro naši planetu,” uvádí Jan Kačer.

Chytrá technologie zajišťuje výrobu pitné vody také v Česku

V České republice zajišťuje nejmodernější technologie od Schneider Electric například efektivní výrobu pitné vody – při současném zlepšení její kvality – pro třicetitisícové město Písek. Do provozu byla zdejší nová úpravna vody uvedena v roce 2019 a vyžádala si investici 182 milionů Kč.

A jak to vypadá v moderní úpravně vod v jihočeském Písku dnes? Podívejte se na video.

Více informací


Schneider Electric CZ, s. r. o.
logo Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.

 
 
Reklama