Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Online pozvánka na seminář "Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?"

S ohledem na stávající situaci jsme se rozhodli letos uspořádat náš tradiční podzimní seminář ONLINE. Seminář pod názvem „Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?“ proběhne 3.11.2020 od 9:00 do 14:00 hod., odkaz a návod k přihlášení Vám zašleme před konáním webináře.

Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Zaměříme se na dvě konkrétní oblasti, které s vodou v krajině úzce souvisí – na kalovou koncovkou malých čistíren a decentrální řešení obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.

Vzhledem k tomu, že se vše tentokrát odehraje ONLINE, natočili jsme pro vás ONLINE pozvánku, kde se dozvíte podrobnosti k semináři. Srdečně vás tímto zveme na náš seminář.

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

  • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU
  • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Řešení kalového hospodářství malých čistíren - Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.
  • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno

Decentrální řešení venkova (ale nejen)

  • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe - Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

 
 
Reklama