Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu - webinář

Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně? Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.

venkov, zdroj ADSIO NEW

Webinář Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

3.11.2020, 9-14 hod.

Webinář se uskuteční v aplikaci ZOOM (volně stažitelná) nebo na obdobné platformě (bude upřesněno), odkaz a návod k přihlášení Vám zašleme před konáním webináře.

Hlavní odborná témata

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

 • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU
  Pohled odborníka na půdu a aplikaci kalů z hlediska zemědělského, vliv na vlastnosti půdy, schopnost zadržet vodu, a tedy i vliv na sucho.
 • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  Prezentace překladu zprávy (autoři – Kretschmer, Ertl), která uvažuje s řešením kalů ČOV cestou sušení a spalování, konstatuje výhody a zároveň upozorňuje i na výzvy s tím spojené a ekonomické a ekologické aspekty rozhodování.
 • Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.
  Budou představena řešení nabízená firmou ASIO TECH, spol. s r.o. a to jak možnosti zmenšování množství kalu, tak i hygienizace kalů cestou kompostace anebo hygienizace kyslíkem.
 • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno
  Představení možnosti hygienizovat kal na malých čistírnách tak, aby byl využitelný přímo v zemědělské výrobě, jedná se hlavně o oblast čistíren do 5000 EO, kde je návaznost na použití v zemědělství nejekonomičtější.

Decentrální řešení venkova (ale nejen)

 • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  Informace z překladů zpráv z Německa a Rakouska, které shrnují vývoj používání decentrálu a popisují způsob kontroly decentrálu v těchto zemích a srovnání s naším českým přístupem.
 • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.
  Aktuální trendy v řešení venkovských oblastí a solitérních staveb – prezentace nejnovějších způsobů řešení včetně vyhodnocení pilotních staveb řešících bezvodé odkanalizování celých městských částí v Německu a Holandsku.
Účastníkům budou poskytnuty úplné unikátní překlady materiálů použitých v přednáškách.
 
 
Reklama