Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čištění a recyklace prádelenských vod – zkušenosti z pilotáží v praxi

V dnešní době vysokých cen za vodu i energie a vysokých požadavků na kvalitu vypouštěných odpadních vod do kanalizace se nabízí otázka: jak uspořit finance a šetřit životní prostředí?

Prádelenská voda v sobě obsahuje nejen značné znečištění, ale i velké množství tepla, které se mnohdy a zcela zbytečně vypouští s odpadní vodou přímo do splaškové kanalizace. Nejen, že se tím negativně ovlivňuje technologický proces na čistírně odpadních vod (ČOV), ale především se nehospodárně vypouští do kanalizace finance ve formě tepla. Jak se tomu dá účinně zabránit?
Odpovědí je: čistit a recyklovat prádelenskou vodu.

Firma ASIO TECH, spol. s r.o. navrhuje technologie pro recyklaci odpadních vod. Pro recyklaci prádelenských vod byla navržena poloprovozní jednotka na principu membránové separace – ultrafiltrace s předřazenou in-line koagulací.

Ultrafiltrace (UF) je metoda filtrace vody, při níž dochází k separaci částic (znečištění) při průchodu membránou. Ultrafiltrační membrána zachycuje částice o velikosti až 10-2 µm a o molekulární hmotnosti 103 – 105 Da, což odpovídá virům, bakteriím, polysacharidům či koloidním částicím. Toto zachycené znečištění na membráně se odstraňuje mechanicky, zpětnými proplachy (BW – backwash) pomocí vyčištěné vody (permeátu), nebo chemicky, to je chemicky posíleným zpětným proplachem (CEB). Vyčištěná voda neboli permeát se potom vrací zpět do provozu do pracího cyklu.

 
 
Reklama