Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Recyklace šedé vody - záznam z webináře

Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak hospodařit s vodou. Pomáhá snižovat poptávku po vodě z povrchových a podpovrchových zdrojů.

V rámci webináře jsou prezentovány praktické zkušenosti z projekčního zpracování a z realizace čistíren šedých vod na konkrétních ukázkách a související řešení s čištěním šedých vod (např. ostrovní domy, využití tepla). Dozvíte se také, jaká vstupní data jsou potřeba pro přípravu návrhů a legislativní pohled na tuto problematiku.

 
 
Reklama