Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové betonové odlučovače s koalescenčním filtrem

Nově jsme zařadili do našeho sortimentu také betonové odlučovače ropných látek s koalescenčním filtrem pro průtok 3-200 l/s nebo s obtokem pro průtok až do 2000 l/s.

Odlučovače mají mnoho chytrých řešení, včetně optimalizovaných vtoků pro co nejlepší usazení kalů v kalovém prostoru. odlučovače ropných látek se dodávají ve dvou základních provedení: s intergrovanou kalovou nádrží nebo kalovou nádrží samostatnou, ze které je voda teprve vedena do odlučovače. Součástí výrobního programu jsou také betonové odlučovače tuků a škrobů. Betonové odlučovače doplňují naší úspěšnou řadu odlučovačů z polyethylenu, polyesteru a oceli.

Stránky s betonovými odlučovači naleznete na www.mea-odvodneni.cz/betonove-odlucovace.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama