Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

REVEL - Systém rozvodů pitné vody EASY-PEX / trubky a fitinky

Čistá pitná voda je pro náš život důležitá. I poslední metry distribučního systému rozhodují o její kvalitě.

Instalace by proto měla být realizována za použití materiálů splňujících nejpřísnější normy a z důvodu zádrže v systému promyšleně – v co nejkratších trasách. To má samozřejmě vliv i na ztráty vychladnutím v trubkách.

REVEL právě za tímto účelem představil svůj systém EASY-PEX, který garantuje dlouhodobou bezpečnost a spolehlivé funkce i v tvrdých podmínkách stavební praxe. Dobré zkušenosti s podobnými systémy mají zákazníci v USA již desítky let. Cenově se jedná o nejlevnější instalační systém na trhu ČR.

RADIÁLNĚ LISOVANÝ SPOJ bez přídavných těsnicích o-kroužků

Systém EASY-PEX je založen na trubkách z materiálu PE-Xb a fitinkách z konstrukčního plastu PPSU za užití oboustranných antikorových pevnostních spon. Tyto, díky speciálním kleštím s nastaveným koncovým dorazem zajišťujícím správnou sílu a sevření trubky na fitince, jsou zárukou prakticky neomezené životnosti spoje. Lze také použít tvarovky z mosazi, lisování se provádí obdobným způsobem. Systémové rozdělovače jsou po uzavření schopny držet bez průsaku tlak vody i 10 bar, a tedy v případě potřeby uzavřít konkrétní vývod vody (studené a teplé zvlášť).

EASY-PEX nemá žádné přídavné těsnicí prvky na bázi gumy a vodovodní nástěnky PPSU neobsahují rizikové zástřiky kovu do plastu.

V sestavě o desítkách spojů absolvoval systém EASY-PEX nejnáročnější mnohatisícové kombinované teplotní a tlakové cykly, a to se 100% těsností. Systém má všechny potřebné atesty a certifikáty včetně pro pitnou vodu NSF.

 
 
Reklama