Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co je Česká asociace hydrogeologů

Datum: 15.1.2019 17:14  |  Autor: RNDr. Petr Čížek, zástupce odborné skupiny ČAH

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) vypracovává Metodické pokyny k řešení různých hydrogeologických problémů a postupů a koordinuje svou činnost s profesními asociacemi ostatních oborů užité geologie v ČR.


Ilustrační obrázek, potrubí termálních pramenů Podhájská Slovensko, foto D. Kopačková, redakce

Česká asociace hydrogeologů, z.s., zkráceně ČAH, je profesní organizací s nepovinným členstvím. V současné době sdružuje zhruba polovinu osob s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. V rámci svých omezených prostředků vypracovává Metodické pokyny k řešení různých hydrogeologických problémů a postupů, jež vyplývají z používání nových technologií a z neustálých legislativních změn. Česká asociace hydrogeologů koordinuje svoji činnost s profesními asociacemi ostatních oborů užité geologie v České republice. Je s nimi sdružena v Unii geologických asociací a má ve svých stanovách, že je připravena s nimi spolupracovat na vzniku jednotné Geologické komory ČR.

Hydrogeologie je hraniční obor mezi přírodními a technickými vědami. Získává poznatky o procesech tvorby a výskytu zdrojů podzemních vod a používá je pro účely jejich optimalizace a ochrany. Opírá se přitom o poznatky geologických věd a věd přírodních, především matematiky, fyziky a chemie.

Funkci užité geologie v národním hospodářství nelze ničím nahradit

Zrodila se ze skromných počátků ve 30. letech minulého století, kdy velcí investoři, např. Baťa, a následně i radní velkých měst, zjistili, že se jim vyplatí přizpůsobit stavební záměry geologickým podmínkám, zdrojům podzemní vody a základové půdě a nikoli obráceně. Při poválečné obnově a následném budování velkých průmyslových celků uvažovali zástupci nového vedení státu podobně. Přestože vůdčím geologům z období první republiky vůbec nedůvěřovali, nezbylo nic jiného, než poskytnout jim nějaké možnosti a prostředky. Československá užitá geologie se tak postupně dostala až na špičkovou světovou úroveň. Po úmrtí otců zakladatelů a po společenských změnách pod záminkou ochrany životního prostředí geologie ale opět upadala a následně byla zcela vytlačena. Vyřazení geologů z rozhodovacích fází územních plánů a stavebních záměrů ovšem nic neušetřilo a vůbec nic neurychlilo. Tam, kde jsou geologické průzkumy a základní profesní principy kvůli úsporám a osobním zájmům nedoceněny, nebo záměrně opominuty, vznikají obrovské škody (aktuálně například zvlněné dálnice). Z oboru hydrogeologie vzpomeňme také na ztracené prameny v Kuksu, vysychající nebo zamořené studny, anebo naopak pozemky zaplavené umělým vsakováním srážek prováděném v takovém množství, že je země vůbec nedokáže převést. Nedostatečná znalost podzemní vody se podepsala i na sesuvu přes dálnici u Lovosic a na většině dalších poruch staveb.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>
WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D.Kopačková, redakce

Historie instalatérského oboru

5.2.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

4.2.2019 | Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Stanovení redukce znečištění není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování.

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace