Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co je Česká asociace hydrogeologů

Datum: 15.1.2019 17:14  |  Autor: RNDr. Petr Čížek, zástupce odborné skupiny ČAH

Česká asociace hydrogeologů (ČAH) vypracovává Metodické pokyny k řešení různých hydrogeologických problémů a postupů a koordinuje svou činnost s profesními asociacemi ostatních oborů užité geologie v ČR.


Ilustrační obrázek, potrubí termálních pramenů Podhájská Slovensko, foto D. Kopačková, redakce

Česká asociace hydrogeologů, z.s., zkráceně ČAH, je profesní organizací s nepovinným členstvím. V současné době sdružuje zhruba polovinu osob s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. V rámci svých omezených prostředků vypracovává Metodické pokyny k řešení různých hydrogeologických problémů a postupů, jež vyplývají z používání nových technologií a z neustálých legislativních změn. Česká asociace hydrogeologů koordinuje svoji činnost s profesními asociacemi ostatních oborů užité geologie v České republice. Je s nimi sdružena v Unii geologických asociací a má ve svých stanovách, že je připravena s nimi spolupracovat na vzniku jednotné Geologické komory ČR.

Hydrogeologie je hraniční obor mezi přírodními a technickými vědami. Získává poznatky o procesech tvorby a výskytu zdrojů podzemních vod a používá je pro účely jejich optimalizace a ochrany. Opírá se přitom o poznatky geologických věd a věd přírodních, především matematiky, fyziky a chemie.

Funkci užité geologie v národním hospodářství nelze ničím nahradit

Zrodila se ze skromných počátků ve 30. letech minulého století, kdy velcí investoři, např. Baťa, a následně i radní velkých měst, zjistili, že se jim vyplatí přizpůsobit stavební záměry geologickým podmínkám, zdrojům podzemní vody a základové půdě a nikoli obráceně. Při poválečné obnově a následném budování velkých průmyslových celků uvažovali zástupci nového vedení státu podobně. Přestože vůdčím geologům z období první republiky vůbec nedůvěřovali, nezbylo nic jiného, než poskytnout jim nějaké možnosti a prostředky. Československá užitá geologie se tak postupně dostala až na špičkovou světovou úroveň. Po úmrtí otců zakladatelů a po společenských změnách pod záminkou ochrany životního prostředí geologie ale opět upadala a následně byla zcela vytlačena. Vyřazení geologů z rozhodovacích fází územních plánů a stavebních záměrů ovšem nic neušetřilo a vůbec nic neurychlilo. Tam, kde jsou geologické průzkumy a základní profesní principy kvůli úsporám a osobním zájmům nedoceněny, nebo záměrně opominuty, vznikají obrovské škody (aktuálně například zvlněné dálnice). Z oboru hydrogeologie vzpomeňme také na ztracené prameny v Kuksu, vysychající nebo zamořené studny, anebo naopak pozemky zaplavené umělým vsakováním srážek prováděném v takovém množství, že je země vůbec nedokáže převést. Nedostatečná znalost podzemní vody se podepsala i na sesuvu přes dálnici u Lovosic a na většině dalších poruch staveb.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

Duben má nakročeno k rekordnímu suchu

17.4. 11:58   Letošní duben v Česku by podle meteorologů mohl být rekordně suchý. Nasvědčují tomu údaje o množství srážek v prvních dvou týdnech měsíce a aktuální vývoj počasí. více >>>

Legionella: ukrývá se uvnitř buněk, přesto má svá slabá místa

15.4.2019 | Michal Třeška, EuroClean s.r.o.
V našich podmínkách se k inaktivaci legionell používá oxid chloričitý (chlordioxid). Jeho výhodou je, že spolehlivě účinkuje za velkého rozsahu hodnot pH. Dokonce ničí i hůře přístupné mikroorganismy v biofilmech – viry, řasy a spory hub.

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení

12.4.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes 70 obcí ležících na území národních parků. Významná finanční pomoc putuje také na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo pořízení ekologických vozů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 18.04.2019 20:14

Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2019

10.4.2019 | STP - Společnost pro techniku prostředí
Změny ve výpočtu vnitřních vodovodů, nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a novinky v energetické náročnosti z pohledu teplé vody, nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a novinky v oboru. Jste srdečně zváni, členové STP zdarma.
Izolace potrubí, ilustrační obrázek, zdroj ČOI

ČOI kontrolovala izolaci na potrubí

6.4.2019 | redakce
ČOI zkontrolovala celkem čtyři typy výrobků. Chybělo prohlášení o vlastnostech, označení CE, označení identifikačními údaji a údaji o výrobci, na štítku nebyly uvedeny deklarované vlastnosti výrobku a jejich úrovně.
diskuse: 1 příspěvek, 06.04.2019 09:44

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace