Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění

Datum: 10.10.2018 1:14  |  Autor: redakce

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění samostatně pro málo prostupné prostředí a pro prostupné prostředí.

Podle odstavce 2 a 3 v §24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, které předepisují nejmenší dovolené vzdálenosti studní individuálního zásobování (pitnou) vodou od místních zdrojů znečištění.

 1. Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
 2. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
  • žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
  • nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
  • chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
  • veřejné pozemní komunikace 12 m,
  • individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.
 3. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
  • žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
  • nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
  • chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
  • veřejné pozemní komunikace 30 m,
  • individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

Pozn.: Umístění studní určených k jiným účelům, než pro pitnou vodu platí stejné požadavky, ale vzdálenost může hydrogeolog se zohlněním konkrétného jiného účelu (požární účely, zavlažování..) v odůvodněných případech přiměřeně zkrátit.
Pokud umístění, konstrukce, anebo okolí studny neodpovídá požadavkům a přitom se voda používá k činnostem pro které je obvyklá voda pitná, pak je třeba intstalovat tabulku „NEPITNÁ VODA“.

 • Důležitá norma pro studny: ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody
  Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo rekonstruovaných jímacích objektů a jímacích zařízení prosté podzemní vody. Jímání podzemní vody se navrhuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu. Výsledky hydrogeologického průzkumu musí poskytovat komplexní geologický podklad pro zpracování projektu výstavby jímacího zařízení včetně případné technologie úpravy jímané podzemní vody a návrhu režimu využívání vodního zdroje, popř. vodního útvaru. Mají-li být průzkumné objekty provedené v rámci hydrogeologického průzkumu (např. vrty, šachtice, apod.) využity k následnému vybudování jímacího zařízení, je třeba při jejich hloubení a vystrojení postupovat v souladu s ustanoveními této normy.


 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Ilustrační obrázek, zdroj článek TZB-info Legionella v České republice, Euroclean

Legionela – aplikáciou preventívnych opatrení sa dá dosiahnuť bezpečný systém

10.12.2018 | prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice
Aplikáciou preventívnych opatrení a využitím riadenia rizík možno dosiahnuť bezpečného systému aj eliminácie finančne náročných riešení. Poradie nebezpečnosti zdrojov infekcie je veľmi ťažké určiť jednoznačne.

Stále více odběratelů využívá dálkové odečty spotřeby vody

1.12.2018 | redakce
Stále více odběratelů využívá dálkové odečty spotřeby vody, jednoduchou a bezpečnou formu kontroly nad svým vodoměrem.
Vodoměry Kamstrup, ilustrační obrázek, zdroj Kamstrup

Ochraňte své vodoměry před zimou

25.11. 1:46   Pražské vodovody a kanalizace před nadcházející zimní sezónou doporučují svým zákazníkům řádné zabezpečení vodoměrů. více >>>

Voda ve zprávě o životním prostředí ČR 2017

24.11. 1:15   Vláda schválila Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2017. Meziročně došlo k poklesu odběrů vody. Velká část toků zůstává ve III. třídě. Fakturované množství pro domácnosti je 88,7 l na osobu a den. více >>>

FV Plast a.s. účastníkem panelové diskuze 2. ročníku konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB

13.11. 3:05   Přijďte si ve středu 14.11. poslechnout příspěvek Ing. Davida Behnera ze společnosti FV Plast. Probereme mimo jiné dotazy, jaké výhody přináší vývoj nové generace trubek a tvarovek z PP-RCT montážním firmám a uživatelům. více >>>