Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Počítáme s vodou 2018

Byla spuštěna registrace na další ročník konference, letos s podtitulem Hospodaření s dešťovou vodou jako nástroj k rozvoji měst.

Retenční nádrž, zdroj: článek TZB-info Retenční nádrže a zelená střecha – příklady
Retenční nádrž, zdroj: článek TZB-info Retenční nádrže a zelená střecha – příklady

Propojenost problémů dneška si žádá mezioborovou spolupráci. Jak vypadá součinnost při hospodaření s dešťovou vodou? Tatáž plocha města může být využita jak k rekreaci, tak pro hospodaření s vodou; vhodnou kombinací opatření lze řešit sucho i povodeň. Koho s kým je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování města, kde se dobře žije, a které funguje po technické, ekologické i společenské stránce?


Na konferenci Počítáme s vodou 2018 zazní tyto příspěvky:
  • Brigitte Reichmann (Německo) – Senát města Berlín: Ekologické koncepce, hospodaření s dešťovou vodou a pilotní projekty
  • Hanna Bornholdt (Německo) – Úřad pro životní prostředí a energii města Hamburk: Na střechy – připravit – zelená! Strategie zelených střech města Hamburk
  • Pavel Danihelka (ČR) – VŠB-Technická univerzita Ostrava: Strategie snižování rizik katastrof v souvislosti s vodou a Rámec ze Sendai
  • Jiří Vítek (ČR) – JV PROJEKT VH, Brno: Adaptace na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury
  • Štěpán Špoula (ČR) – IPR Praha: Revitalizace Karlova náměstí — o dialogu, krajinářské architektuře a hospodaření s dešťovou vodou
  • Petr Birklen (ČR) – Ekotoxa, Brno: Problematika hospodaření s vodou ve strategiích adaptace měst na dopady změny klimatu
  • Jiří Kožušníček (ČR) – VHS Olomouc: Přínosy hospodaření s dešťovou vodou z pohledu vlastníka kanalizace

Součástí programu bude panelová diskuze klíčové momenty mezioborové spolupráce při hospodaření s deštovou vodou ve městech ČR

Na konferenci přislíbil účast ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten rovněž převzal nad konferencí záštitu.

 
 
Reklama