Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Počítáme s vodou 2018

Datum: 7.9.2018 2:23  |  Organizace: Ekocentrum Koniklec  |  Firemní zpráva

Byla spuštěna registrace na další ročník konference, letos s podtitulem Hospodaření s dešťovou vodou jako nástroj k rozvoji měst.

Retenční nádrž, zdroj: článek TZB-info Retenční nádrže a zelená střecha – příklady
Retenční nádrž, zdroj: článek TZB-info Retenční nádrže a zelená střecha – příklady

Propojenost problémů dneška si žádá mezioborovou spolupráci. Jak vypadá součinnost při hospodaření s dešťovou vodou? Tatáž plocha města může být využita jak k rekreaci, tak pro hospodaření s vodou; vhodnou kombinací opatření lze řešit sucho i povodeň. Koho s kým je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování města, kde se dobře žije, a které funguje po technické, ekologické i společenské stránce?


Na konferenci Počítáme s vodou 2018 zazní tyto příspěvky:
  • Brigitte Reichmann (Německo) – Senát města Berlín: Ekologické koncepce, hospodaření s dešťovou vodou a pilotní projekty
  • Hanna Bornholdt (Německo) – Úřad pro životní prostředí a energii města Hamburk: Na střechy – připravit – zelená! Strategie zelených střech města Hamburk
  • Pavel Danihelka (ČR) – VŠB-Technická univerzita Ostrava: Strategie snižování rizik katastrof v souvislosti s vodou a Rámec ze Sendai
  • Jiří Vítek (ČR) – JV PROJEKT VH, Brno: Adaptace na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury
  • Štěpán Špoula (ČR) – IPR Praha: Revitalizace Karlova náměstí — o dialogu, krajinářské architektuře a hospodaření s dešťovou vodou
  • Petr Birklen (ČR) – Ekotoxa, Brno: Problematika hospodaření s vodou ve strategiích adaptace měst na dopady změny klimatu
  • Jiří Kožušníček (ČR) – VHS Olomouc: Přínosy hospodaření s dešťovou vodou z pohledu vlastníka kanalizace

Součástí programu bude panelová diskuze klíčové momenty mezioborové spolupráce při hospodaření s deštovou vodou ve městech ČR

Na konferenci přislíbil účast ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten rovněž převzal nad konferencí záštitu.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>
WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D.Kopačková, redakce

Historie instalatérského oboru

5.2.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

4.2.2019 | Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Stanovení redukce znečištění není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování.

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace