Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čistírny odpadních vod v horách

Již několik let se zabýváme dodávkami čistíren odpadních vod pro objekty s omezeným přístupem a pro objekty bez možnosti připojení elektrické energie.

Čistírny odpadních vod v horách

Kromě našich standardních výrobků AS-ANASEP a AS-ZEON dodáváme ovšem ve spolupráci s několika rakouskými firmami i jejich specifická řešení, obvykle na bázi mechanického předčištění, anaerobního biologického čištění na ponořených nosičích a následně aerobního čištění většinou formou skrápěné rohože, nebo filtru o několika etážích. Takovou dodávkou je i čistírna odpadních vod pro 6 EO poblíž obce Krieglach, ve Štýrsku.

ASIO NEW, spol. s r.o.
logo ASIO NEW, spol. s r.o.

Společnost ASIO, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu: vývoj, návrh a dodávky technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu ...