Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová koncepce regulace vyrovnává výkyvy tlaku

Novou bytovou rozvodnou stanicí TacoTherm Dual Piko Connect rozšiřuje společnost Taconova svůj sortiment o elektronicky řízenou variantu.

Koncepce regulace nové bytové rozvodné stanice TacoTherm Dual Piko Connect zjednodušuje uvedení stanice do provozu a usnadňuje počáteční nastavení.
Koncepce regulace nové bytové rozvodné stanice TacoTherm Dual Piko Connect zjednodušuje uvedení stanice do provozu a usnadňuje počáteční nastavení.

Modul pro teplou pitnou vodu pracuje podle nově vyvinuté koncepce regulace: vysoce účinné čerpadlo a zónový ventil společně regulují objemový proud horké vody, potřebný k ohřevu pitné vody, takže ve stanici není nutný žádný další regulátor diferenciálního tlaku. Výměna dat mezi čerpadlem, čidly a zónovým ventilem se uskutečňuje bezdrátově přes senzorovou skříňku. V topném modulu vytváří integrované vysoce účinné oběhové čerpadlo rozvod tepla, který je rovněž nezávislý na tlaku v rozvodné síti.

Vysoký výkon teplé vody i s nízkoteplotním systémem

Díky konceptu regulace a dimenzování vodovodních součástí zůstávají ztráty tlaku na primární i sekundární straně nepatrné. Tím jsou možné vyšší čerpací výkony i u mechanicky řízených stanic. Například u přívodní teploty topení 55 °C a nastavené teplotě rozváděné teplé vody 45 °C je dosahován čerpací výkon 20 l/min. Výměník tepla a vnitřní potrubní rozvod jsou dimenzovány tak, že stanice je vhodná pro provoz s nízkoteplotními systémy, jako jsou například tepelná čerpadla.

Předmontované instalace pro rozvod topení a ohřev pitné vody do samostatných rozvodných skříní nebo na základní desky lze podle daného objektu a montážní situace libovolně uspořádat jako kombinované stanice nebo jednotlivé moduly. Malá stavební hloubka 110 mm umožňuje instalaci bytové rozvodné stanice s malou potřebou prostoru i tenkých v příčkách u prefabrikovaných budov.

Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.

 
 
Reklama