Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Inovace elektrospojek FRIALEN UB

Výrobní závod FRIATEC v rámci investice do obměny vstřikovacích forem pro výrobu elektrospojek UB/MB dimenzí d 90, 110 a 125 mm provede také mírnou úpravu těchto výrobků, které přinesou další výhody.

Svařovací kontakty budou posunuty směrem ke krajům elektrospojek. Tato změna umožní ještě více rozšířit svařovací zóny a také prodloužit délku vnitřní studené zóny.

S touto změnou souvisí také úprava svařovacích parametrů, např. mírným prodloužením času svařování díky zmíněnému prodloužení svařovací zóny.
Současný vzhled a tvar tvarovek, vnitřní průměr a síla stěny tvarovek zůstávají nezměněny.

Nadále budou k dispozici základní konstrukční výhody elektrotvarovek FRIALEN®:
  • odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla v průběhu svařovacího procesu,
  • extra široké svařovací zóny vedoucí k optimální pevnosti svařovaného spoje,
  • extra dlouhá hloubka zasunutí zajišťující vedení trubky,
  • široké studené zóny ke spolehlivému zadržení taveniny.

Naše interní typové zkoušky pro UB/MB d 110 mm byly úspěšně dokončeny. Tyto interní zkoušky zahrnují jak standardizované požadavky národních norem, tak také navíc i specifické požadavky nadnárodních institucí a provozovatelů distribučních sítí. Externí zkoušky budou provedeny nezávislou akreditovanou zkušebnou v průběhu nejbližšího termínu ročního dohledu.

Výroba nových elektrospojek UB/MB d 110 začne brzy, dimenze d 90 a 125 mm nahradí existující výrobky ve druhé polovině tohoto roku.

Doufáme, že touto drobnou inovací dojde k vylepšení požadavků na vysokou kvalitu námi dodávaných výrobků.


Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...

 
 
Reklama