Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Liniové žlaby – spolehlivé řešení pro odvod dešťové vody ze zpevněných ploch

Liniové odvodňovací žlaby jsou s výhodou používány pro odvodnění různých zpevněných ploch okolo domů i dalších veřejných prostranství a komunikací. Slouží k zachycení a následnému odvádění dešťové vody až k místu napojení na kanalizaci. Podle stupně zátěže, která je na žlab vyvíjena, rozlišujeme tři hlavní zátěžové třídy. Jim pak odpovídají jednotlivé druhy výrobků.

Společnost GLYNWED s.r.o. nabízí ucelenou řadu plastových žlabů s různými krycími rošty podle konkrétní třídy zatížení pro odvodnění všech typů zpevněných ploch. Velkou výhodou těchto žlabů je integrovaný spodní výtok, který umožňuje snadné napojení na kanalizaci. Další výhodou je také možnost vytvoření rohových spojů.

Materiál zajišťuje prakticky neomezenou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům včetně mrazu. Díky nízké hmotnosti se se žlaby snadno manipuluje, což je velmi ceněno během dopravy, skladování a hlavně při vlastní pokládce. Žlaby mají dokonale hladký vnitřní povrch, který zajišťuje výborné odtokové vlastnosti a také samočisticí schopnost.

Výrobková řada žlabů SOLID se skládá ze tří stejných masivních žlabů s různými krycími rošty podle typu zátěže:

SOLID

SOLID je lehký odvodňovací žlab třídy A15 s kovovým pozinkovaným roštem určený pro dopravní plochy využívané chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty.

SOLID Car

SOLID Car je odvodňovací žlab třídy B125 s pozinkovaným pororoštem určený pro plochy pojížděné také osobními automobily - chodníky, pěší zóny, parkoviště, parkovací domy apod.

SOLID Car+

SOLID Car+ je odvodňovací žlab třídy C250 s masivním pororoštem pro odvodnění ploch pojízdných nákladními automobily do 25 t - chodníky, postranní pásy silnic, pěší zóny atd.

A 15dopravní plochy využívané chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty
B 125plochy pojízdné osobními automobily - chodníky a pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily
C 250pojízdné nákladními automobily do 25 t - chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny

Jak probíhá správná pokládka žlabu krok za krokem:

  1. Rozvrhneme si odtoková místa. V případě spodního vyústění vyřízneme ve dně žlabu vyznačený otvor.
  2. Připravíme minimálně 10 cm vysoké betonové lože (beton tř. B-25) na dně výkopu.
  3. Uložíme žlaby a připevníme zakončení.
  4. Žlaby doporučujeme obetonovat až k horní hraně, obzvláště v místech, kde mohou působit vysoké dynamické síly. V případech, kdy je třeba umístit dlažbu až k hraně, obetonujeme žlaby do výšky min. 4 až 5 cm a následně vyplníme betonem prostor také mezi dlažbou a žlabem
  5. Při betonáži je třeba zajistit původní rozteč žlabu, nejlépe vložením roštu.
  6. Dbáme na to, aby okolní povrch (dlažby apod.) byl 3 až 5 mm nad horní hranou roštu.
Glynwed odvodnění - Solid s roštem A15
Solid s roštem A15
Glynwed odvodnění - Solid s roštem B125
Solid s roštem B125

Glynwed odvodnění - Liniovka výměna
Liniovka - výměna
Glynwed odvodnění - náhradní rošty sada
Náhradní rošty - sada

GLYNWED s.r.o.
logo GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWED mění svoje jméno a značku na Nicoll Česká republika, s.r.o.. Sídlo společnosti, IČ, DIČ a telefonní čísla zůstávají stejné. Webové stránky a emailové adresy jsou změněny na www.nicoll.cz. Značka Nicoll je v rámci skupiny Aliaxis, do níž ...