Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druhy balených vod

Mezi kojeneckou, pramenitou, minerální i pitnou vodou jsou kvalitativní rozdíly. Vody jsou do těchto kategorií rozděleny podle vyhlášky. První tři druhy pocházejí z čistých podzemních zdrojů, balená pitná voda může být i z vodovodu. Ke každodennímu pití se hodí vody kojenecké, pramenité či slabě mineralizované minerálky.

Na etiketách kojeneckých, pramenitých a přírodních minerálních vod musí být:

  • název zdroje, ze kterého je voda čerpána
  • lokalita, kde se zdroj nachází
  • údaj o charakteristickém složení
  • pokyn pro prodejce i spotřebitele, že láhev má být uchovávána v chladu, chráněna před přímým slunečním světlem.

Z jednoho zdroje lze vyrábět jen jednu vodu s jedním obchodním názvem.

KATEGORIE BALENÝCH VOD

Přírodní minerální voda

Charakteristika:

V minulosti mohla být za minerální vodu označena jen voda, která obsahovala nejméně 1000 miligramů minerálních látek v jednom litru, dnes může být minerální voda prakticky každá podzemní voda, která má "původní čistotu", je stabilní a její zdroj je dobře chráněn. Bez ohledu na to, zda má minerálních látek hodně, nebo naopak málo.

Čerpání a úprava:

Zdroj musí být schválen Českým inspektorátem lázní a je pravidelně prověřován. Do místa plnění do lahví se voda smí přepravovat pouze potrubím. Nesmí se upravovat žádným způsobem, který by změnil charakteristické složení, ale může být odželezněna nebo upravena ozonem. Může být sycena oxidem uhličitým, a to buď přímo ze zdroje (přirozeně sycená), nebo z jiného než přírodního zdroje (sycená). Oxid uhličitý může být rovněž odstraňován (dekarbonovaná), všechny úpravy musí být uvedeny na obale.

Použití:

Pro běžné pití se hodí vody slabě mineralizované (s obsahem minerálních látek do 500 mg/l), pokud nejsou uměle syceny oxidem uhličitým. Středně mineralizované vody (500 až 1500 mg/l) by se měly střídat s jinými nápoji. Silně mineralizované vody (nad 1500 mg/l) by se měly pít jen výjimečně a v omezeném množství; pro děti se nehodí. A velmi silně mineralizované vody (nad 5000 mg/l) by se měly používat jen jako lék pod dohledem lékaře.

Pramenitá voda

Charakteristika:

Donedávna jsme ji znali pod názvem "stolní voda". Pochází stejně jako přírodní minerální voda z chráněných podzemních zdrojů, ty však nejsou tak přísně sledovány, neschvaluje je Český inspektorát lázní, ale vodoprávní úřad. Celkový obsah minerálních látek je do 1000 mg/l.

Čerpání a úprava:

Při její výrobě je možné používat úpravy, které zbavují vodu třeba železa nebo síry. Voda může být filtrována nebo upravována vháněním vzduchu s přídavkem ozonu. Nesmí se do ní přidávat žádné jiné látky s výjimkou oxidu uhličitého. Ke stáčení se nesmí přepravovat cisternami, ale potrubím.

Kojenecká voda

Charakteristika:

Je vlastně jakousi podkategorií pramenitých vod, pro kterou platí ještě přísnější požadavky. Obsah dusičnanů smí být jen 10 mg/l, u pramenitých 25, koncentrace sodíku má mezní hodnotu 20 mg/l, pramenitá 100. Přísnější jsou i mikrobiologické ukazatele. Minerálních látek nesmí mít víc než 500 mg/l.

Voda, která není označena přímo jako kojenecká, ale má na obale dodatek "vhodná pro kojeneckou stravu" by měla být kvalitou srovnatelná s kojeneckou vodou, ale na rozdíl od ní prošla nějakou úpravou, a tedy poskytuje trochu nižší záruku stabilní jakosti, protože každý zásah do vody je nutné považovat za rizikový bod při výrobě.

Čerpání a úprava:

Smí být pouze ošetřena UV zářením. Právě proto, že je u ní zakázána jakákoli úprava měnící její složení, je kojenecká voda jedinou balenou vodou, u které je zaručeno původní přírodní složení.

Použití:

Kojenecká voda je vhodná nejen pro kojence, ale i k trvalému pití pro všechny.

Pitná voda

Charakteristika:

Lze ji získat z jakéhokoli vodárenského zdroje, může být stáčena i z veřejného vodovodu. Kvalita je srovnatelná s kvalitou pitné vody z veřejné sítě.

Čerpání a úprava:

Může být také upravována. Na rozdíl od všech ostatních druhů může být uměle doplňována minerálními látkami. Pochopitelně i sycena oxidem uhličitým.

Přehled výrobců balených vod v ČR na www.szu.cz.

 
 
Reklama