Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Udržení vody v krajině a poškozování půdy zejména vodní erozí – výzkum FSv ČVUT

Fakulta stavební ČVUT se v prestižním mezinárodním projektu SHui zaměřuje na opatření, jež by měla pomoci zadržet vodu v krajině. Spolupracuje při tom i s farmáři.

Výzkum s umělou povodňovou vlnou, foto FSv ČVUT
Výzkum s umělou povodňovou vlnou, foto FSv ČVUT

Cíl projektu je udržitelné zásobování vodou pro zemědělství

Cílem projektu SHui (Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems) je hledat inovativní způsoby zajištění udržitelného zásobování vodou pro zemědělství v podmínkách Evropy a Číny, a to i s ohledem ke klimatickým změnám. Projekt je součástí programu H2020, který je největším programem v EU v oblasti vědy a výzkumu. Účastní se ho celkem 19 prestižních institucí z devíti evropských zemí a Číny. Týmu Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze se do něj podařilo začlenit v náročném dvoukolovém výběrovém řízení.

SHui představuje multidisciplinární projekt se specifickými úkoly pro každý tým. „Prioritou je zapojení špičkových vědců z různých oborů ze zúčastněných zemí. Jednotlivá témata se navzájem propojují, navazují a předávají, každý tým pracuje ve své zemi a na svém úkolu, takže se transdisciplinárním výzkumem získají data a informace, jež by jedna instituce nebyla schopna nikdy zajistit,” popisuje unikátnost projektu doc. Tomáš Dostál z Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT.

Vědci z Fakulty stavební ČVUT se věnují hydrologickému a eroznímu modelování a vedou pracovní balíček, ve kterém se toto téma řeší. „Soustředíme se na pohyb vody na povrchu půdy i v půdě, na její vsakování, i povrchový odtok. Matematicky potom modelujeme jak možnosti udržení vody v krajině, tak poškozování půdy zejména vodní erozí. Spolu s tím se zaměřujeme na výzkum pohybu vody ve vztahu k tomu, jak rostliny umí dostupnou vodu využívat. Tam, kde voda chybí, hledáme cesty, jak ji pro rostliny zajistit.

Práce v laboratořích i terénní měření na poli

Kromě práce v laboratořích a na modelech vyjíždějí čeští vědci i do polí. Ve spolupráci se zemědělci probíhá terénní měření. „Dlouhodobě sledujeme průtoky na malých povodích a měříme vlhkost půdy,“ vysvětluje doc. Tomáš Dostál. V rámci experimentů je využíván dešťový simulátor, na vybraném malém toku také proběhl experiment s umělou povodňovou vlnou.
V koordinaci s rakouskými a španělskými kolegy například studujeme vliv drsnosti povrchu na odtok vody. Teď také připravujeme další pokus, při němž využijeme výlov rybníků. Plánujeme zde zopakovat experiment s povodňovou vlnou, abychom mohli zodpovědět na důležité otázky koloběhu živin i transportu splavenin za odlišných podmínek.“ Zároveň také probíhá sběr dat od českých zemědělců, kdy je zjišťován jejich pohled na hospodaření s vodou. „Ptáme se jich na přijatelnost jednotlivých možných typů opatření i problémy související s nedostatkem vody. Spolupracujeme s velkými pěstiteli i malými farmáři, abychom získali co nejširší spektrum informací, ty pak za celý projekt vyhodnocuje tým univerzity v německém Göttingenu,“ upřesňuje doc. Tomáš Dostál z Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT.

Celkovým výsledkem výzkumu bude soubor technologií a nástrojů umožňujících přijímat informovaná rozhodnutí, jak zvládat nedostatek vody v evropských a čínských podmínkách zemědělské krajiny, které si jsou v některých aspektech podobné. Současně je cílem projektu SHui upevnit integrovanou výzkumnou platformu pro nadcházející desetiletí napříč EU a Čínou a využívat vzájemně jak dlouholeté zkušenosti, tak sdílet i znalosti a datové soubory, jejichž získávání je mimořádně náročné.

Projekt SHui

Projekt SHui (European Commission Grant Agreement number: 773903), jež je součástí programu H2020, začal v roce 2018 a ukončen bude v září 2022. V evropské části je financován Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020, čínská část je hrazena Čínským ministerstvem pro vědu a výzkum (Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of China). Projekt využívá odborné znalosti napříč různými obory (agronomie, závlahové technologie, digitální zemědělství, hydrologie, ochrana půdy a vody, dálkový průzkum Země, fyziologie rostlin a socioekonomie), a to napříč EU a Čínou. Zapojeno je v něm 19 institucí, vede ho španělský Státní Institut pro výzkum zemědělské krajiny CSCI, a kromě Fakulty stavební ČVUT v Praze se jej účastní také například Lancaster University ve Velké Británii, Beijing Normal University v Číně, KU Leuven v Belgii, Nanjing University v Číně či Hong Kong Baptist university v HongKongu nebo řecká soukromá společnost TerraNova Ltd., zaměřující se na rozvoj moderních technologií pro zemědělskou závlahu a využívání metod DPZ. Jako špičkový partner v oblasti závlah je mimo zemí EU zapojena i Agricultural Research Organization, která pokrývá problematiku rozvoje závlahových systémů v Izraeli.


Fakulta stavební ČVUT v Praze
logo Fakulta stavební ČVUT v Praze

Fakulta stavební je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze, je historicky nejstarší a patří k největším fakultám ČVUT v Praze. Fakulta získala pro ČVUT významné hodnocení v mezinárodním žebříčku univerzit - QS World University ...