Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Expanzní nádoby pro pitnou a teplou vodu

Tlakové expanzní nádoby vyrovnávají objemovou roztažnost soustav pitné a užitkové vody nebo se používají pro snížení rázů od čerpacích stanic nebo jiných zařízení. Nacházejí uplatnění i jako vyrovnávací zásobníky při dodávce vody. Jsou uzavřené, šetří vodu, nepotřebují pro svoji činnost energii, jsou levné a jejich montáž a údržba je jednoduchá.

Konstrukce
Expanzní nádoby jsou podobné konstrukce jako expanzní nádoby na topení, ale mají několik odlišností:
Většinou se používá vyměnitelná membrána.
Pro pitnou vodu musí mít membrána hygienický atest.
Části přicházející do styku s vodou jsou vyrobené z nekorozivních materiálů (nerez, mosaz, bronz) nebo jsou ošetřeny proti korozi nástřiky, povlaky.
Součástí expanzní nádoby by měla být i uzavírací armatura, která navíc zabezpečí výměnu vody v nádobě. (Nádoba je průtoková!)

Konstrukce nádob je na minimální pracovní tlak 10 barů.
Barva nádob bývá zelená a modrá.
Nádoby mohou být vybaveny senzorem na kontrolu neporušenosti membrány.

Princip
Expanzní nádoby na vodu se používají ve vodních soustavách ze dvou důvodů.
Stávají se součástí zásobníků, kde dochází k ohřevu vody, zásobník může být vybaven vlastním výměníkem (had nebo dvojitý plášť) nebo externím výměníkem. Sestava zásobníku musí být vybavena dle předpisů pojistnou armaturou, která v případě "natápění" přebytečnou vodu odpouští do kanalizace. Expanzní nádoba "uschová" přebytečnou vodu a pojistná armatura neotevře. Šetří se voda, neznečišťuje se okolí a technické řešení nevyžaduje napojení na odpad. Navíc v případě ucpání pojistné armatury nedochází k napětí v zásobníku a neničí se vnitřní emailový povlak zásobníku.V sítích pitné a užitkové vody se používají expanzní nádoby ke snížení rázů (vznikají při startu a zastavení čerpadel) nebo k uskladnění vody (při kaskádovém zapojení čerpadel - zapíná čerpadlo při min. tlaku a vypíná při max. tlaku a mezi těmito tlaky je čerpadlo v klidu a zásobuje expanzní nádobu). Nádoby mají trvalý "polštář" plynu oddělený od vody membránou nebo vakem, a tak není potřeba používat kompresor pro doplňování plynu a nedochází ke korozi nádoby na rozhraní voda - plyn. Výhodné je použití nádob především u ATS (automatických čerpacích stanic).

Zapojení
V zařízeních pro ohřev vody se expanzní nádoba instaluje jako průtočná na vstupní větvi mezi zpětnou armaturu a zásobník. Poloha pojistné armatury není rozhodující, může být před i za nádobou. Důležité je před expanzní nádobu umístit armaturu umožňující uzavření nádoby (bez uzavření přítoku vody do zásobníku), vypuštění nádoby (pro kontrolu tlaku plynu) a pro výměnu vody v nádobě (hygienické důvody - eliminace zahnívání vody a tvorby bakterií).

Servis
Podobně jako u expanzních nádob na topení i zde je nutno nastavit tlak plynu. Protože síť pitné vody může kolísat, doporučujeme instalovat na přívodu redukční armaturu. Tlak na redukční armatuře (počáteční tlak vody) je pa, tlak plynu je po, konečný tlak je pe.

Platí:
po = pa - 0,2 ... 1 bar      (1 bar je při velké vzdálenosti mezi redukčním ventilem a refixem)

Další aplikace tj. umístění nádoby na sací a výtlačné straně čerpací stanice zde nebudou probírány, protože se jedná o poměrně složitou problematiku. Navíc hromadným použitím čerpadel s řízením otáček není vždy potřeba expanzní nádoby instalovat a jejich význam v současnosti pro toto použití klesá.

REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...