Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vrstvené/kombinované zásobníky vody TWL – chytré řešení pro tepelnou techniku a ohřev TV

Relaxace ve vaně, příjemná sprcha či prostě jen teplá voda, kdykoli si potřebujete umýt ruce je dnes naprostou samozřejmostí. Veliké díky si přitom zaslouží ohřívač teplé vody, který se přitom zapomenutý krčí někde ve sklepě nebo v technické místnosti. A právě takový ohřívač teplé vody nebo akumulační zásobník je ten nejlepší. Ten, o kterém dlouhá léta nevíte, protože vám stále dobře slouží.
WP – vrstvený zásobník s teplotním usměrňovačem pro zvýšení efektivity tepelných čerpadel


Vrstvený zásobník je koncipován tak, že horní část se využívá pro ohřev užitkové vody a spodní část slouží jako zásobní objem pro podlahové topení.

Teplota předního okruhu tepelného čerpadla by se měla udržovat na co nejnižší úrovni, protože teplota předního okruhu zvýšená o jeden stupeň znamená zpravidla zvýšení spotřeby energie o 2,5 %. Abychom tomu předešli, vyvinuli jsme náš vrstvený zásobník s usměrňovacím límcem pro tepelná čerpadla. Ve spojení s vysoce výkonným modulem čerstvé vody X-45WP zvýšíme efektivitu tepelného čerpadla a současně zaručíme vynikající pohotovostní objem teplé vody. Kromě toho se stabilizuje provozní bezpečnost vyloučením vysokotlakých poruch tepelného čerpadla.

Vrstvený zásobník je rozdělen do dvou částí. Horní, větší část je určena pro zásobování vodou našeho výkonného modulu čerstvé vody X-45WP, který i při teplotě zásobníku 45 °C dosahuje vynikajícího výkonu teplé vody.


Spodní, menší část slouží jako zásobní objem pro nízkoteplotní okruhy (cca 30 °C), např. pro podlahová topení, a současně působí jako hydraulická výhybka. Tím se sníží četnost spínání tepelného čerpadla, prodlouží se doby chodu a minimalizují se chyby hydraulické kompenzace a jejich následky.

Usměrňovací límec je srdcem zásobníku Je umístěn v obou částech, vždy nahoře i dole. Tak se dostane velký objemový průtok tepelného čerpadla bez promíchání do příslušné části zásobníku, resp. ve spodní části je zpětně veden v co nejchladnějším stavu k tepelnému zdroji.

Ačkoliv má náš zásobník s ohledem na teplotu dvě striktně oddělené části, je pro celý systém potřebná pouze jedna nádoba na vyrovnání tlaku. V horní části je možné volitelně namontovat náš EffectHeater.

Hlavní výhody


 • Vysoký výkon teplé vody i při nízké teplotě zásobníku
 • Oddělení teplotních vrstev teplá voda a topení
 • Snížení objemového proudění s usměrňovacím límcem se dosahuje optimálního vrstvení
 • Zvýšení efektivity max. možný pohotovostní objem teplé vody díky optimálnímu teplotnímu vrstvení
 • Dodatečný zásobní objem pro snížení četnosti spínání
 • Poruchy vysokotlaké části tepelného čerpadla téměř vyloučeny
 • Hydraulická kompenzace mezi tepelným čerpadlem a topným okruhem není nutná

EKS – kombinovaný zásobník Efficiency

Zásobník pro zvýšení účinnosti tepelných čerpadel a kondenzační tepelné techniky!

S velkou plochou výměníku v části na pitnou vodu a odděleným záložním zásobníkem ve spodní části. Zlepšuje kondenzační efekt a účinek tepelných čerpadel. Všechny výhody v jednom zásobníku, s nejlepšími hodnotami izolace!

Vynikající izolace

Kombinovaný zásobník Efficiency tvoří dva oddělené zásobníky, horní na pitnou vodu a spodní na otopnou vodu. V horní části se ukládá podstatně teplejší pitná voda, proto je tato část opatřena 50 mm silnou izolací z tvrdé PU pěny. Navíc má horní část další izolaci společnou se spodní částí pro otopnou vodu. Tu tvoří 20 mm vliesu a 50 kombinace neoporu a pevného vnějšího obložení. Tedy dva různé zásobníky s různou teplotou a izolací. Z toho vyplývá, že kombinovaný zásobník Efficiency má dva energetické štítky s vynikajícími hodnotami!

Izolační hodnoty & energetické štítky
Typ zásobníku Zásobník na pitnou vodu nahoře
Zásobník na otopnou vodu dole
EKS.200-80
EKS.300-100
EKS.400-120
EKS2.300-100
EKS2.400-120
*koeficient tepelných ztrát v kWh/24 h
Izolační víko ÖkoLine zajistí maximálně efektivní snížení energetických ztrát u nevyužitých přípojek zásobníku.
Izolační víko ÖkoLine zajistí maximálně efektivní snížení energetických ztrát u nevyužitých přípojek zásobníku.

Dva v jednom = kombinovaný zásobník

Řešení pro tepelné čerpadlo a kondenzační techniku

Výkonné zásobníky řady SWP, mají podstatně větší plochu výměníku než běžné zásobníky. Větší plocha výměníku může pracovat s nízkými teplotami předních okruhů, předává lépe teplo a produkuje také nízké teploty zpětného okruhu.


Kombinace se vyplatí!

Pro zlepšení systému je pod tento zásobník navíc umístěný záložní zásobník opatřený společnou izolací. Neboť co je výhodou u kondenzační tepelné techniky, platí i pro tepelné čerpadlo. Zvýšení objemu v okruhu otopné vody snižuje četnost spínání tepelného čerpadla. Ve fázi rozběhu tepelného čerpadla je účinnost zařízení horší a neustálé zapínání a vypínání zkracuje životnost zařízení.

Optimalizovaná funkce!

V horní části pro pitnou vodu je nutná vyšší teplota než ve spodní záložní části pro otopnou vodu. Nahoře se pracuje s teplotu např. 55 °C v oblasti horší účinnosti tepelného čerpadla, dole stačí např. pro podlahová topení teplota 30 °C, kterou lze vyrobit s podstatně lepším stupněm účinnosti. Tepelné čerpadlo tak může pracovat většinu času s optimální účinností pro vytápění. Přesné oddělení různých teplot je možné pouze prostorovým oddělením a nelze jej dosáhnout tzv. vrstvenými zásobníky, protože objemové proudění cirkulačních čerpadel má negativní vliv na teplotní vrstvení.

Hygienický kombinovaný zásobník

Chytrá kombinace pitné vody a otopné vody

Promyšlený, hygienický a vysoce efektivní: hygienický kombinovaný zásobník TWL s výměníkem tepla z nerezových vlnitých trubek pro ohřev pitné vody.


Hlavní výhody

 • Možnost vyjmutí výměníku tepla z příruby
 • Elektricky izolovaný, zabraňuje napěťové korozi
 • Galvanické proudy vyloučeny
 • Elektricky izolované průchodky přírubou
 • Vhodné pro provozní tlak 10 bar
 • Inovativní konstrukce zabraňuje vápenatým usazeninám
 • Velké plochy výměníku pro maximální výkon
 • Optimální vrstvení pro maximální využití solárního zařízení
 • Hygienicky absolutně nezávadný
 • Optimalizovaný výměník tepla pro solární zařízení

Hygienické kombinované zásobníky od společnosti TWL disponují velkoryse dimenzovaným nerezovým výměníkem tepla z vlnitých trubek pro optimální hygienickou přípravu teplé vody. Výměník tepla se pomocí deskové příruby a těsnění namontuje do zásobníku a může se kvůli kontrole opět kdykoliv demontovat. Tepelně odolný plášť nosné konstrukce výměníku tepla a izolační pouzdra v průchodech deskové příruby zabraňují galvanickým proudům mezi ocelí a nerezovou ocelí. Napěťové koroze, jako např. u pevně přivařených nerezových výměníků tepla, jsou tak vyloučeny.

Nerezový výměník tepla TWL je vhodný pro provozní tlak 10 bar a má mimořádně velkou plochu, která zajišťuje vysoký pohotovostní objem teplé vody (viz tabulka). Nerezový výměník tepla z vlnité trubky předchází díky své konstrukci vzniku vápenatých usazenin. S ohledem na rozdíly teploty a tlaku, ke kterým dochází při odběru vody, je pohyb nerezového výměníku tepla v rozsahu desetin milimetru. Vápník je drobivý, při těchto pohybech se nemůže usazovat a je vyplachován ven.


Výměníky tepla z nerezové oceli jsou hygienicky absolutně nezávadné. Nerezová ocel nevylučuje do vody žádné zbytky koroze ani těžké kovy. Kromě toho nerezová ocel zamezuje tvorbě živné půdy pro bakterie. Měděné výměníky tepla, které se často používají u podobných modelů, jsou naopak problematické právě v přípravě pitné vody pro malé děti a starší osoby. Rozpuštěná měď ve vyšší koncentraci je zdraví škodlivá!

Objem zásobníku v litrech Pohotovostní objem* v litrech při výkonu kotle 24 kW
500 221 l TV 45 °C
800 353 l TV 45 °C
1 000 405 l TV 45 °C
1 500 502 l TV 45 °C
2 000 593 l TV 45 °C

Sériově lze získat až 10 000 l
* v záložním zásobníku 65 °C a teplota užitkové vody 10 °C


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...