Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY V PRAXI

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti problematiky přípravy teplé vody (TV)

Hlavní témata semináře:

  • Energetická náročnost přípravy TV
  • Legislativní požadavky provozu systémů přípravy TV
  • Využití obnovitelných zdrojů energie při přípravě TV
  • Provozní požadavky systémů přípravy TV
  • Návrh tloušťky tepelné izolace systémů přípravy TV

Účastníci semináře by měli získat znalosti v energetickém hodnocení systémů přípravy teplé vody, a to jak z pohledu energetického auditora, tak i projektanta systémů TZB. Přednášky jsou tematicky věnovány návrhu velikosti zásobníku teplé vody, zdroje tepla, využití alternativních zdrojů energie při přípravě teplé vody, návrhu vnitřního vodovodu a cirkulace teplé vody. Přednášky jsou doplněny praktickými příklady.

Seminář je určen:

pracovníkům v oboru techniky prostředí staveb, projektantům TZB, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům ve státní správě a dalším.

Na setkání na semináři se těší

Ing. Roman Vavřička, Ph.D., odborný garant semináře

Poděkování partnerům semináře:


Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

PROGRAM SEMINÁŘE

08:30Prezence účastníků
09:00Zahájení semináře – Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
09:10Potřeba tepla pro systémy přípravy teplé vody z pohledu EA, EP a PENB – Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
09:40Výpočet velikosti zásobníku teplé vody a velikosti zdroje tepla, praktické ukázky – Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
10:40Přestávka na občerstvení
11:00Obnovitelné zdroje energie pro přípravu teplé vody – doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
11:40Návrh vnitřního vodovodu, cirkulace teplé vody – Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
12:10Tlakové ztráty ohřívačů TV, průtokový ohřev TV s tzv. „boulí“ na potrubí – Ing. Zdeněk Žabička
12:40Návrh tloušťky tepelné izolace systému přípravy teplé vody – Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
13:00Diskuze – Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
13:30Předpokládaný závěr semináře
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Děkujeme za pochopení.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Datum a místo konání semináře

8. 11. 2018 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
15. 11. 2018 – Brno – Hotel Continental, Kounicova 680/6

Účastnický poplatek

Pro členy STP 800 Kč, pro ostatní 1500 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, a občerstvení v průběhu semináře.
Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Přihlášku na seminář odešlete nejpozději 1 týden před konáním semináře.
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

NABÍDKA ČLENSTVÍ

  • Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč

(Členství pro studenty českých technických vysokých a středních škol (prezenční forma studia) se zájmem o techniku prostředí a TZB v 1. roce členství zdarma.)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 
 
Reklama