Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody, zásobování tepla a zdravotní techniky. Témata jsou volena tak, aby poskytla vazbu jak na teoretické, tak i praktické zkušenosti v oboru. Během přednášek bude možné na daná témata diskutovat a vytvářet tak prostor pro případné dotazy nebo naopak sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře.

Program semináře

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
Úvod zástupce společnosti QUANTUM, seznámení s novinkami ve výrobním sortimentu.
9.15Odborné přednášky
 • Příprava teplé vody – nový návrhový software
  Výpočet potřeby tepla pro přípravu TV, profily odběru TV, návrh velikosti zásobníku TV a zdroje tepla pro přípravu TV – využití nového návrhového softwaru (prostředí MS Excel), ukázky využití softwaru, příklady z praxe.
 • Praktické zkušenosti při návrhu domovního plynovodu
  Návrh domovního plynovodu, současný start několika plynových spotřebičů současně, požadavky nové TPG 908 02. Součinnost projektu plynovodu, vytápění a kanalizace (odvod kondenzátu). Požadavky projektu kanalizace – návrh dílčích částí kanalizace.
 • Pojistné a zabezpečující zařízení u systému VYT a TV
  Požadavky návrhu pojistného ventilu dle ČSN 06 0830 – VYT a TV. Požadavky zajištění napojení pojistného ventilu na odpadní potrubí kanalizace (ČSN EN 1717) - příklady z praxe.
  ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách, Projektování a montáž – revize Z2 (10/2017).
13.00Diskuse, závěr semináře

Přednášející: Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy QUANTUM.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

6. března 2018Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6
7. března 2018Brno – Hotel Continental, Kounicova 6
8. března 2018Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Pořadatel:

QUANTUM, a. s.
Brněnská 212, 682 01 Vyškov
T: 517 343 363-5
E: quantumas@quantumas.cz
www.quantumas.cz

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují, přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

 
 
Reklama