Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zatřídění trubek a tvarovek NIBCO z PVC-U a PVC-C na základě jejich reakce na oheň

Jedním ze základních výrobků firmy NIBCO jsou instalace z plastových materiálů PVC-U a PVC-C. Mají mnoho předností, mezi které patří velmi dobrá požární odolnost.


Tyto vlastnosti jsou potvrzeny zařazením do tzv. eurotříd. Ty jsou podle nového třídicího systému součástí harmonizovaných evropských norem. Dodávají informace o chování daných materiálů v reakci na oheň. Popisují jejich zápalnost, vznik planoucích částic/kapek a vytváření dýmu. Všechny tyto jevy mají velký význam v případě požáru a limitují jeho další průběh.

V České republice je postup klasifikace podle reakce na oheň popsán v normě ČSN EN 13501-1. V souladu s touto normou pro stavební výrobky se rozlišuje 7 tříd reakce na oheň. Jsou to třídy A1, A2,B,C,D,E,F.

Nejbezpečnější jsou materiály zatříděné v obou skupinách A, které nepřispívají ke zvýšení intenzity požáru, výrobky spadající do třídy B napomáhají jeho intenzitě velmi omezeně. S každou následující zmíněnou třídou jsou výrobky do ní spadající pro konečné použití v případném styku s ohněm nebezpečnější a jejich použití musí být ohraničeno.

Dodatečně byly zařazeny dvě třídy hodnotící oblast vývinu kouře (s1,s2 a s3) a výskytu částic/kapek hořících plamenem (d0,d1a d2).

Trubky a tvarovky PVC-U NIBCO obdržely v návaznosti na výše uvedené klasifikaci B-s2, d0 od Zakladu Badan Ogniowych ITB v návaznosti na dobu zapalování od malého plamene a test SBI (stavební výrobky jsou vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu) provedeného v laboratoři ITB v Pionkach.

Trubky a tvarovky PVC-C Flowguard byly zařazeny do třídy B-s1, d0. Zařazení bylo provedeno francouzským Institutem LNE na základě stejných testů jako v případě PVC-U.

Třída B označuje výrobky, které mohou napomoci rozvoji požáru v pouze velmi ohraničených případech. V této třídě neexistuje možnost, že by se výrobek z daného materiálu sám rozhořel.

Označení s1 ukazuje na velmi malé množství dýmu vzniklého vlivem požáru, s2 vypovídá o střední emisi plynů vyvinutých z hoření.

Výrobky splňující podmínky třídy d0 (kam spadají PVC-C i PVC-U) nevytvářejí kapky/částice hořící plamenem nebezpečné pro tvorbu spálenin nebo rozšíření ohně.

Vlastnosti trubek a tvarovek NIBCO z PVC-U a PVC-C potvrzené zařazením do zmíněných tříd přináší bezpečí pro vlastníka i samotnou budovu.

Oficiální distribuce plastových systémů NIBCO z PVC-C a PVC-U