Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce a modernizace hygienických místností v panelových domech

Pro malé prostory jsou vhodná umyvadla s tvarem vychýleným od symetrické osy, která se uplatní i v rohu nebo při instalaci dvou umyvadel vedle sebe. V poslední době našla oblibu nábytková umyvadla uzpůsobená stylem i rozměry tak, že zaručí komfort i v malých koupelnách či na WC.

Otázka rekonstrukce bytových jader v panelových domech je v současné době velmi aktuální, protože stará bytová jádra dosloužila, většina zařízení je tzv. „vybydlené“. V mnoha panelových bytech slouží ještě i dnes původní umakartová jádra a jejich stav je neutěšený až havarijní, zařizovací předměty jsou zastaralé, výtokové armatury neúsporné. Často v důsledku špatného větrání v těchto prostorách vznikají plísně, zvuková izolace stěn, podlah i rozvodů neodpovídá současným měřítkům a estetické už nejsou vůbec.

Dnešní trendy moderního bydlení mají za cíl vytvořit co nejvyšší uživatelský komfort, což umožňují nové technologie a designy zařizovacích předmětů, včetně dalšího vybavení koupelen a záchodů. I v panelových domech, kde byly koupelny velmi stísněné, lze vytvořit koupelnu takovou, aby byla nejen funkční a praktická, ale současně estetická i na pohled. Častým motivem rekonstrukce interiéru koupelny není jen nutnost přirozeného stárnutí vybavení, ale i změna životního stylu uživatelů. Současné trendy moderního bydlení směřují k co nejvyššímu uživatelskému komfortu, což často staré zařizovací předměty i další vybavení koupelen nesplňují. Proto je třeba navrhnout optimální dispoziční a provozní uspořádání daného prostoru tak, aby nové hygienické místnosti, především koupelny, byly plně funkční, působily harmonicky a při pobytu uživatele vytvořily atmosféru příjemné pohody.

Hygiena člověka je ve všech etapách svého vývoje těsně spjata s kulturou a způsobem života. Především hygienické místnosti, zejména koupelna, je místem, které stejně jako jiné části interiéru odráží a respektuje osobnost svého uživatele. Změny životního stylu se dnes projevují i v koupelnové technice a dopad mají také na výběr zařizovacích předmětů, včetně typu, ovládání a šetrnosti vodovodních baterií. Nadčasovost a perfektnost koupelen včetně designového zpracování spočívá v jejich využívání nejen k vykonávání osobní hygieny, ale rovněž k relaxaci, rehabilitaci a regeneraci celého organismu.

Koupelna a WC v panelovém domě před rekonstrukcí
Koupelna a WC v panelovém domě po rekonstrukci

Koupelna a WC v panelovém domě před a po rekonstrukci

Snad každý, kdo rekonstruuje koupelnu, by ji chtěl mít co nejmodernější a nejpohodlnější. Rovněž v panelových domech, kde byly koupelny velmi stísněné, lze vytvořit koupelnu takovou, aby byla nejen funkční a praktická, ale současně estetická i na pohled. Proto je třeba navrhnout optimální dispoziční a provozní uspořádání daného prostoru tak, aby nové prostory byly plně funkční, působily harmonicky a při pobytu uživatele vytvořily atmosféru příjemné pohody.

Každá rekonstrukce vyžaduje velmi dobrou přípravu a je třeba hned od počátku si ujasnit, co od budoucí koupelny očekáváme a jaké funkce bude v obytném prostoru plnit. Zařizování koupelny je velmi individuální záležitostí obývaného prostoru a je velmi náročné nejen z hlediska výběru jednotlivých prvků, ale i provozních zvyklostí. Pokud nepůjde jen o modernizaci spojenou s výměnou zařizovacích předmětů nebo koupelnového nábytku, mohou nastat dvě situace. V první se využije stávající prostor koupelny, dispozičně se upraví požadovaným novým podmínkám a vymění se pouze zařizovací předměty a doplňky za nové. Mnohdy ale chceme prostory budoucí nové koupelny rozšířit a je třeba zvážit možnosti zvětšení využitím sousedících prostorů (předsíně, komory, spojení dvou místností apod.). V případě, že se jedná o bydlení 1–2 osob nebo koupelnu pro hosty apod., lze propojit koupelnu s WC, což bývá často uplatňováno právě při rekonstrukcích v panelových domech, ale při větší rodině se doporučuje vedle koupelny i samostatná místnost WC.

Kvalitně provedená rekonstrukce koupelny je často složitou záležitostí a vyžaduje profesionální znalosti více oborů. Aby byl výsledný efekt koupelny či WC špičkový po stránce technické, ergonomické i estetické, je třeba propracovat projekt rekonstrukce již při návrhu celkové koncepce přestavby hygienických místností, zohlednit návaznost na okolní prostory a vypracovat potřebnou projektovou dokumentaci. Důležité je rozhodnutí, zda rekonstrukci provede uživatel sám nebo zvolí spolupráci s bytovým architektem a specialisty (ať se jedná o stavaře, vodaře nebo elektrikáře), kteří mají zkušenosti s navrhováním i realizací přestaveb celých bytů, tedy i hygienických místností. O regeneracích bytových prostorů a stavebních pracích s tím spojených existuje řada odborných publikací jako např. Rekonstrukce koupelen a Moderní koupelny od autorek Lhotáková, Trnková nebo Jak zmodernizovat koupelnu od Ing. Tůmy a další.

V panelových bytech se týká rekonstrukce hygienických místností především vazby na bytová jádra, kde často koupelny a WC sousedí s kuchyní, takže by měla probíhat rychle, protože většinou se provádí za obydleného stavu a odpojení od instalací není na delší dobu přinejmenším příjemné. Při návrhu je třeba vycházet především z rozměrů a tvaru prostoru, který bude k dispozici. Vždy je vhodné řídit se doporučeními ČSN 734301 Obytné budovy a vycházet z dodržení typologických doporučení a minimálních velikostí jednotlivých zařizovacích předmětů, manipulačních prostorů u nich i průchozích prostorů. Výrobci koupelnových zařizovacích předmětů, nábytku i dalších doplňků nabízejí dnes širokou škálu svých výrobků, což dává spoustu nových možností zařídit si novou koupelnu podle svých představ a finančních možností.

Podle rozsahu rekonstrukce a potřebných stavebních úprav může jít o práce udržovacího charakteru, které nevyžadují ani ohlášení stavebnímu úřadu (výměna zařizovacích předmětů, drobné opravy instalací, obklady stěn nebo podlahy), ale v případě větších úprav a zásahů do konstrukcí je třeba postupovat v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (č. 350/2012) a na něj navazujících dalších vyhlášek a předpisů. Pokud se jedná o změnu dispozice a následně větší stavební úpravy, je třeba u bytových domů požádat kromě stavebního povolení úřadu především o souhlas majitele domu nebo družstva. Půjde-li například o stavební úpravy charakteru změny dělicích příček (např. k vyzdění jádra), které může vyvolat zvýšené zatížení, je třeba si vyžádat posudek statika a požádat stavební úřad o povolení. Povolené stavební úpravy je pak nutné po dokončení prací kolaudovat a přiložit potřebné doklady, jako je doklad o revizi instalací, o těsnosti připojovaných potrubí a další doklady, které zaručují, že stavba bude po předpokládanou dobu trvání splňovat předepsané požadavky pro bezpečné užívání. Podkladem pro správní řízení je pak projekt od autorizované osoby, architekta, inženýra nebo technika. Zpravidla postačí jednoduchý nákres původní a navrhované dispozice s popisem potřebných stavebních změn.

Příklady rekonstrukce koupelen v panelových domech:

Příklad 1 – rekonstrukce bytu 2+1, rozšíření hygienických místností o prostor předsíně změnou vstupu do bytu přes šatnu

před rekonstrukcí
před rekonstrukcí
nový návrh
nový návrh
vizualizace
vizualizace


Příklad 2 – rekonstrukce bytu 2+1, úprava kuchyně a samostatné vstupy do koupelny a WC

před rekonstrukcí
před rekonstrukcí
nový návrh
nový návrh
vizualizace
vizualizace


Příklad 3 – Zdařilá rekonstrukce bytu v panelovém domě v Praze Lužinách (z 3+1 na 3+kk) změnou dispozice. Propojení kuchyně s obývacím prostorem, umístění koupelny do nefunkční části předsíně, na WC doplněno umyvadélko a vytvoření samostatné šatny u vstupu do bytu.

před rekonstrukcí
před rekonstrukcí
nový návrh
nový návrh

Než se přistoupí k celkové rekonstrukci koupelny, je třeba podrobně zjistit stávající stav současného prostoru i instalačních rozvodů. Pro nový návrh je třeba zjistit polohu nosných a obvodových stěn, spodního i horního podlaží pod a nad rekonstruovaným prostorem a u panelových domů celý stavební systém. Často se s rekonstrukcí koupelny regeneruje i sousedící WC a kuchyně, přičemž se namísto vybouraných nevyhovujících příček jádra použije většinou vylehčených prvků pórovinových prefabrikátů (např. Siporex, Sklobit, Ytong) nebo sádrokarton, kašírovaný polystyrén, sádrovlákna a další, aby strop pod nimi byl co nejméně zatížen. Vhodné jsou stavební systémy s procesem suché výstavby, aby se rekonstruované místnosti mohly používat hned po dokončení stavby. Právě zde je vhodné spolupracovat s odborníky, kteří mají s výstavbou zkušenosti. Zvláštní pozornost při rekonstrukci koupelen je třeba věnovat hygienickým prostorům pro seniory a handicapované.

Při modernizaci koupelen je velmi důležité si uvědomit, kolik volného prostoru je k dispozici, a právě v rekonstruovaných panelových domech jsou velmi výhodné systémy předstěnových instalací, v nichž lze umísťovat rozvodná potrubí, montážní prvky pro upevnění zařizovacích předmětů a výtokových armatur i splachovací nádržky WC. Tyto instalační systémy patří k progresivním způsobům ve stavbě zejména hygienických místností a mají celou řadu výhod, jako:

  • důsledné oddělení stavební konstrukce a instalací,
  • statické parametry zdiva nejsou sníženy,
  • zejména při rekonstrukcích nemusí být zasahováno do vlastní konstrukce stavby,
  • zavěšením zařizovacích předmětů zůstává podlahová plocha celistvá, což usnadňuje její údržbu,
  • instalace mohou být v předstěně vedeny i ve vnitřním prostoru koupelny,
  • plošná hmotnost stavební konstrukce je plně využita pro tlumení zvuku,
  • zrychluje se uvedení hygienických místností do provozu a další.

Při provádění předstěnových instalací se používá dvojí technologie, klasického mokrého procesu, kdy se instalační prvek ukotví na nosnou zeď, připevní se přívodní i odpadní potrubí a podle typu provedení systému se po uchycení prvek zazdívá, dozdívá nebo oplášťuje.Technologie suchého procesu je založena na lehkých konstrukcích, které jsou vytvořeny z nosných rámů (většinou ocelových). Do nich jsou pak upevněna rozvodná potrubí a všechny montážní prvky (připojovací úchytky a držáky). Tyto konstrukce se obloží sádrokartonovými deskami a povrch se opatří zpravidla keramickým obkladem.

Dispoziční uspořádání rekonstruovaných koupelnových prostorů i WC v panelových domech je třeba volit velmi pečlivě především s ohledem na to, že tyto prostory jsou omezené a aby mohly zařizovací předměty plnit svou funkci, potřebují dostatečný prostor nejen pro své umístění, ale i manipulační prostor pro uživatele. Minimální potřebný uživatelský prostor vychází z ergonomie člověka a nejmenší rozměry jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Pro malé koupelny zejména v panelových domech nabízejí renomovaní výrobci sanitárních zařizovacích předmětů celou řadu kvalitních a zajímavých výrobků, z nichž mnohé jsou multifunkční, takže jeden výrobek plní více funkcí (vana se sprchovacím boxem, klozetová mísa s bidetovací funkcí, multifunkční sprchové boxy atd.). Právě tyto a atypicky řešené zařizovací předměty (zkosené vany, umyvadla na desce, rohová nebo asymetrická) vycházejí z forem šetřících prostor a přinášejí do menších koupelen pohodlí a komfort.

Při rekonstrukci koupelen je třeba důsledně se zaměřit na dostatečnou výměnu vzduchu, vzhledem k tomu, že špatně větrané koupelny z hlediska hygieny nevyhovují základním standardům dnešního bydlení a zvýšená vlhkost bývá často zdrojem plísní. Pro zajištění pravidelné výměny vzduchu, zabránění vzniku kondenzací na konstrukcích a pro udržení relativní vlhkosti mezi 40–50 % je třeba zajistit větrání instalací vhodného ventilačního systému. Z hlediska pobytového komfortu jsou pro provoz koupelen zvláště v panelových domech velmi vhodné zvuk tlumící odpadní systémy, které zlepšují parametry akustického mikroklimatu obytného prostředí (norma DIN 4109).

Standard hygienické místnosti v budovách pro bydlení se velmi rychle vyvíjí a zvyšuje a právě vhodnou racionalizací rekonstrukcí panelových domů, novými tvary, materiály a povrchovou úpravou zařizovacích předmětů i dalšího vybavení koupelen se stává prostředí koupelen vzdušnější a zajímavější.

Podklady

  • Lhotáková Z., Trnková K.: Moderní koupelny, kniha, vyd. ERA 2008
  • Lhotáková Z., Trnková K.: Nové trendy v zařizování hygienických místností, článek v časopise Atelier, MRS 2011
  • Firemní podklady Laufen, Jika, Sanitec, fotoarchiv autorek