Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČOI kontrolovala izolaci na potrubí

ČOI zkontrolovala celkem čtyři typy výrobků. Chybělo prohlášení o vlastnostech, označení CE, označení identifikačními údaji a údaji o výrobci, na štítku nebyly uvedeny deklarované vlastnosti výrobku a jejich úrovně.

Izolace potrubí, ilustrační obrázek, zdroj ČOI
Izolace potrubí, ilustrační obrázek, zdroj ČOI

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila kontroly tepelně izolačních materiálů - tepelně izolačních trubic z minerální vlny a tepelněizolačních trubic z pružné polyethylenové pěny, které může spotřebitel zakoupit v prodejnách stavebních materiálů nebo v e-shopu. Cílem kontroly bylo ověřit, zda hospodářské subjekty při uvedení a dodání výrobků na trh plní povinnosti, které jim ukládají evropské předpisy, zda jsou opatřeny stanoveným označením, zda jsou k výrobku připojeny a poskytnuty stanovené dokumenty a požadované pokyny a informace.

ČOI celkem zkontrolovala 4 typy výrobků a u všech zjistila nedostatky

ČOI zkontrolovala celkem čtyři typy výrobků, kdy tři typy výrobků byly inspektory zakoupeny přímo v provozovnách u výrobce. Jeden typ byl zakoupen u distributora a následně bylo provedeno došetření u výrobce. Nedostatky byly zjištěny u všech kontrolovaných typů výrobků. Hospodářské subjekty nezajistily, aby při uvedení a dodání stavebního výrobku na trh bylo poskytováno prohlášení o vlastnostech a k výrobkům bylo připojeno označení CE, které potvrzuje shodu. Kontrolované výrobky nebyly označeny identifikačními údaji a údaji o výrobci. Dále nebyly uvedeny požadavky na specifické značení a označování podle požadavků příslušných harmonizovaných technických specifikací. Na výrobku nebo na štítku nebyly uvedeny deklarované vlastnosti výrobku a jejich úrovně, a to zejména rozsah provozních teplot, třída reakce na oheň, součinitel tepelné vodivosti, uvolňování korozivních látek a nasákavost.

„ČOI doporučuje spotřebitelům, aby si při zakoupení stavebního výrobku vyžádali kopii prohlášení o vlastnostech v tištěné podobě a dále si ověřili, zda je k výrobku připojené označení CE, zda je výrobek řádně označen údaji umožňující jeho identifikaci, zda je uveden výrobce a zda jsou k výrobku poskytovány informace o vlastnostech a způsobu použití,“ doporučuje ředitel regionálního inspektorátu ČOI Boris Stabryn. K samotné kontrole uvádí: "Absence předepsaných dokumentů a informací může vést k nesprávnému použití tepelně izolačních trubic. Tím by nebyl splněn požadavek, aby stavby jako celek i jejich jednotlivé části vyhovovaly zamýšlenému použití, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví osob,“

Česká obchodní inspekce hospodářským subjektům nařídila, aby odstranily zjištěný nesoulad. V rámci kontrolní akce bylo formou příkazu na místě uloženo 5 pokut ve výši 37 000 Kč, kontrolované subjekty nesplnily požadavky evropského předpisu pro stavební výrobky a tím se dopustily přestupků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Celá tisková zpráva ČOI