Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zelená parkoviště, plochy (s dotací) aneb zatravněné propustné plochy pomocí roštů AS-TTE

AS-TTE ROŠT je více než plastový rošt. Je to téměř přirozený konstrukční koncept, který nastavuje nové standardy pro ekologické dopravní povrchy a je velmi úsporný z hlediska energie a zdrojů… a nyní i s možností získání dotace na realizaci.

Seznámení se s technologií AS-TTE ROŠTů pomocí webináře

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Propustné povrchy jsou podporovány dotační výzvou

Výměna stávajících nepropustných povrchů za propustné je podporována dotací ve výši 85 %. Výstavba nových propustných povrchů je dotována do výše 30 %.

Dotační program na podporu hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí pokračuje výzvou č. 19, která se otevře 14. 9. 2022. celková alokace je ve výši 2,5 mld Kč. Ukončení podání žádosti bude do konce října roku 2023. Je tedy i čas na přípravu projektů.

Naše zaměření je na „opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod“

Pro klienty zajišťujeme kompletní služby od zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci, výběrového řízení a samotnou realizaci prostřednictvím našich partnerů.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE


Robustní vlastnosti roštu (80×40×6 cm výšky + 1,5 cm zámky) spolu s tloušťkou stěn 1,5 až 2 cm a hmotnosti 27 kg/m2 dávají konstrukční skladbě pevný základ.

Klíčovou funkcí výrobku je rozložení zátěže na větší plochu, robustní vlastnosti spolu s inovativním třecím systémem vzájemně uzamykají jednotlivé moduly k sobě, a tím se zajistí stabilizace a zpevnění podkladu. AS-TTE ROŠTy snižují požadavky na únosnost a zhutňování podkladových vrstev. Z tohoto důvodu je potom možné omezit pracnost pro přípravu podkladních vrstev a v souvislosti s tím, snížit i vznikající emise CO2.


Veškeré varianty provedení povrchu AS-TTE jsou plně propustné pro vodu. Dochází k přímému zasakování srážkových vod pod zpevněnou plochu. AS-TTE ROŠTy eliminují potřebu kanalizačních systémů, investice do výstavby retenčních a vsakovacích objektů či filtračních systémů. Při započtení všech externalit tak mohou být ekonomičtější variantou zpevnění ploch ve srovnání s konvenčními metodami.

Díky rozložení zátěže na povrchu nedochází k takovému tlaku v podloží, jako je tomu třeba u zámkové nebo distanční dlažby, a tím se významně zlepšují podmínky pro růst vegetace. Podkladové vrstvy umožňují obousměrné proudění vody a také zlepšují růstové podmínky, vitalitu a životnost stromů rostoucích v blízkosti zpevněných ploch. Výhodou u plastových roštů je, že nedochází k takovému ohřátí a vysušení povrchu, jako tomu je u betonových systémů. Rošty AS-TTE jsou vyráběné ze 100 % recyklovaných spotřebitelských plastů s důrazem na ochranu životního prostředí o čemž vypovídá certifikát zkušebního ústavu TÜV. Pomocí systému AS-TTE můžete tedy vytvořit zpevnění, s nímž zachováte ekosystém.


Z hlediska udržitelnosti a ochraně životního prostředí je důležité zmínit, že zasakovací rošty AS-TTE jsou uhlíkově neutrální, a to díky kompenzací emisí ekvivalentů CO2.

Konstrukční principy AS-TTE pokrývají širokou škálu aplikací a jsou vhodné pro téměř všechny typy zatížení. Ať už se jedná o parkovací místa, komunikace v rezidenčních zónách, příjezdové a obslužné komunikace, skladovací prostory, tramvajové pásy, prostory pro akce, chodníky, stezky na golfových hřištích či kempingových areálech nebo i jako modulární základ k odvodnění ploch u sportovních areálů. AS-TTE je certifikován pro zátěž vozidly o hmotnosti až do 60 t, resp. 20 t zatížení na nápravu.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT
Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Cenové porovnání s jinými konvenčními systémy:

Skladba Cena za 1 m2 včetně práce Tloušťka vrstvy celkem Odvodnění
AS-TTE zatravněno 2.128,- Kč 36 cm Odvodnění skrz AS-TTE ROŠTy s dlažbou i se zatravněním. Řešení přírodě blízké – čistá voda, dotace kořenových obalů stromů a zeleně. Retence mezi stromy nebo pod povrchem. PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ.
AS-TTE s betonovou dlažbou 2.354,- Kč 31 cm
Dlažba zámková – 200×165×80 mm – vozovka parkoviště 2.158,- Kč 47 cm Odvodnění skrz nepropustné povrchy – blízké konvenčnímu systému – špinavá voda, uliční vpusť, odlučovač lehkých kapalin, retenční nádrž. PROSTOROVĚ NÁROČNÉ.
Distanční dlažba – Betonová 200×200 mm 1940,- Kč 47 cm

Orientační porovnávací rozpočet byl proveden v červnu 2022.