Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nejčastější problémy s kvalitou vody a jejich řešení

Každý, kdo si pořídil bazén pro relaxaci a osvěžení, ví, že kromě chvílí radosti a odpočinku mohou nastat i chvilky perné. Zejména při opakujících se problémech s kvalitou vody se obsluha bazénu může řádně zapotit.

Nejčastější problémy bývají s výskytem různých druhů řas a zákalů. V následujícím textu jsou popsány nejčastější problémy s bazénovou vodou a naznačeno jejich možné řešení. Řasám a zákalům jako nejčastějším příčinám perných chvil u bazénu se věnujeme poněkud podrobněji.

ŘASY

Řasy jsou schopny přizpůsobit se působení chloru během několika dní, zvláště pak pokud používáme dávky desinfekce nižší než doporučené.

Spory řas jsou do bazénu neustále přinášeny prostřednictvím prachu, větru a deště. Rychle se vyvíjejí působením slunečního záření, zvýšených teplot a nedostatečnou filtrací. V okamžiku, kdy jsou řasy již viditelné, vyvinuly se jich miliony v každém litru vody. Mohou mít barvu zelenou, hnědou, nažloutlou i černou. Dno a stěny bazénu jsou kluzké a mazlavé, voda zapáchá.

Před ošetřením vody některým z vysoce účinných algicidních prostředků (např. King Pool Modrý odstraňovač řas) nebo šokovým chlorováním přípravkem na bázi chlornanu vápenatého (vysoký obsah aktivního chloru, který vodu rychle zachloruje, ale chlor také rychle vyprchá) změřte a případně upravte hodnotu pH. Až teprve po úpravě pH můžete vodu ošetřit proti nárůstu řas patřičnou šokovou dávkou chloru a následně preventivní dávkou algicidního přípravku. Po tomto ošetření je bezpodmínečně nutné ponechat filtrační zařízení v chodu. U pískových filtrací sledujte pravidelně na manometru tlak ve filtrační nádobě a v případě potřeby proveďte zpětný proplach, aby se zachycené řasy vyplavily a nedošlo k ucpání filtru.

V teplém období a při intenzivnějším používání bazénu doporučujeme jako preventivní opatření šokové chlorové nebo kyslíkové ošetření šokovými desinfekčními přípravky 1x týdně, případně zvýšení preventivní dávky algicidního prostředku podle návodu.

Je velmi důležité, aby po šokovém ošetření byly okartáčovány stěny a dno bazénu. Řasy, které mohou zůstat v trhlinách a záhybech, by se opět začaly množit.

Po zahubení řas vždy přidejte některý z moderních vločkovacích přípravků (nejlépe na bázi PAC - polyaluminiumhydroxidchloridu), aby se veškeré mrtvé řasy ve vodě vyvločkovaly a odfiltrovaly ve filtru či vysály. Zbytky mrtvých řas mohou zahnívat a vzniklé rozkladné produkty mohou být toxické, nebo mohou způsobit naprosté zkažení vody v bazénu, což může také zapříčinit vyrážky na pokožce.

Jednou z méně známých příčin opakovaného výskytu řas může být přítomnost fosfátů v bazénové vodě. Fosfáty jsou pro veškeré řasy vynikajícím hnojivem, při jehož působení nestačí běžné dávky chloru řasy likvidovat. Pro takové případy existuje na našem trhu zatím poue jediný přípravek - AQUABELA Odstraňovač fosfátů.

ZÁKALY

Příčinou zakalení vody může být vysoká koncentrace železa nebo manganu (voda je hnědá), zvýšený výskyt vápníku a hořčíku (bílý zákal) a také vysoká koncentrace organických nečistot (kosmetika z koupajících, kožní tuk, prach a popílek z okolí bazénu apod.), v takovém případě je voda tzv. matná a bez jiskry.

Většinu minerálních zákalů vody snadno odstraníte úpravou hodnoty pH (pro účinek flokulačního přípravku nastavíme hodnotu pH vody na 6,8 až 7,0), přidáním šokové dávky dezinfekce, která minerály a nečistoty zoxiduje. A nakonec přidáním vločkovacího přípravku opět na bázi PAC dle návodu.

Vločkovače způsobí zhutnění nečistot ve formě vloček, které se snáze zachytí ve filtru na rozdíl od nezhutněných jemných nečistot, které mohou projít zpět do bazénu i těmi nejlepšími filtry a vodu stále kalit. Často se také vytvořené vločky usadí na dně bazénu, které se obalí přítomnými dalšími nečistotami a shluknou se ve větší celky. Ty je možno odstranit vysavačem. Také je třeba zkontrolovat funkci filtračního zařízení a čistotu filtrační náplně. Po nadávkování vločkovacího přípravku nechte filtraci zapnutou cca 24 hodin a pravidelně perte filtr minimálně jedenkrát za osm hodin, potom ji na 12 hodin vypněte. Během této doby, kdy voda stojí, se zbytky vytvořených vloček usadí na dně bazénu odkud je pak možné je vysát do odpadu.

Pro dosažení jiskřivě průzračné vody doporučuji použít ještě přípravek na bázi chitosanu - AQUABELA Clarifier 4v1. Při správném dávkování zjiskří vodu, která je pak průzračná a má lesk jako vodní studánka.

Jako prevence vzniku zákalů a usazenin se používají stabilizující přípravky, které sice z vody problematické minerály (vápník, hořčík, měď, železo a mangan) neodstraní, ale zabrání jim tvořit zákaly a usazeniny.

Vápenatá tvrdost vody ve formě uhličitanu vápenatého by se v bazénech měla pohybovat mezi 180 - 270 mg/l CaCO3. Někdy je vápenatá tvrdost vody udávána ve formě tzv. německých stupňů tvrdosti, mezi oběma způsoby existuje jednoduchý přepočet 1 °N = 17,8 mg CaO/l. Tvrdost vody stanovíme pomocí testeru (Minikit - Tester Ca tvrdost). Čím je voda tvrdší tím se rychleji a ve větší míře usazují vápenné usazeniny (vodní kámen), nebo tvoří bílý neodfiltrovatelný zákal.

Pakliže se tvrdost vody ve vašem bazénu pohybuje v rozmezí 180 - 270 mg/l ve formě CaCO3 používejte pravidelně při prvním napouštění nebo dopouštění čerstvé vody v průběhu sezóny stabilizující přípravek (např. AQUABELA Stabilizátor tvrdosti).

Jestliže voda, kterou do bazénu napouštíte, má tvrdost vyšší než 270 mg/l ve formě CaCO3 nebo se v průběhu sezóny tvrdost vody zvýší nad tuto mezní hodnotu, použijte přípravek na odstranění vápníku z vody (např. AQUABELA Odstraňovač kovů). Tento přípravek vysráží rozpuštěný vápník do drobných krystalků, které se odfiltrují nebo vysají, a vodu tak změkčí. Použitím takového přípravku lze z vody odstranit i ostatní problémové minerály. Doporučuji ho proto použít v případech, kdy je zdrojová voda silně mineralizovaná.

 
 
Reklama