Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

GIS od Autodesku pomáhá českým vodohospodářům

Moderní technologie ve společnosti AQUASERV přirozeně propojují svět projektantů s geoprostorovými daty

Má-li dnes být servisní organizace v oblasti vodohospodářství konkurenceschopnou a svým zákazníkům nabízet zajímavé a pružné služby, neobejde se bez geoinformačního systému (GIS) pro navrhování, správu, údržbu a publikování geoprostorových dat. Tým AQUASERV vsadil na řešení firmy CAD Studio postaveném na technologii Autodesk Infrastructure Map Server a AutoCAD Map 3D Enterprise (dříve známé pod názvem Autodesk Topobase).

Konec roztříštěných databází

Historie využití GIS systémů sahá ještě do působnosti předchůdců společnosti AQUASERV – a to až do roku 1996, kdy bylo ve Vodovodech a kanalizacích Jižní Čechy nasazeno řešení LIDS. Zpočátku zde byly databáze decentralizované podle divizí (v Českých Budějovicích, Táboře, Písku a Jindřichově Hradci). Spolu s rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií se v roce 2005 data soustředila na jediné pracoviště v Českých Budějovicích. Po změně vlastníka však vyvstala nová otázka: Existuje na trhu GIS řešení – dostatečně robustní, spolehlivé a v praxi vyzkoušené, které by nově vzniklé koncernové divizi VODA pomohlo zefektivnit klíčové činnosti podnikání a současně garantovalo růst informačního systému v souladu s budoucím rozvojem firmy?

Výběr podnikového informačního systému zpravidla není otázkou několika hodin či dnů. Jeho funkce mohou významně podpořit rozvoj nabízených služeb, ale také zbrzdit a zkomplikovat fungování firmy, je-li volba uspěchaná či provedená na základě špatných předpokladů. Ve společnosti AQUASERV proto sáhli k výběrovému řízení s detailními požadavky na databázové řešení, zajištění dostatečné kapacity databáze i většího počtu licencí pro uživatele. Prioritou byla práce s historií databáze (kdo, kdy a co zpracoval), webový přístup ke GIS či možnost využití různých datových zdrojů (od WMS ČUZK po WMS ortofotomapy a další užitečná data). Významným požadavkem byl také převod stávajících dat roztříštěných v pěti různých systémech založených na odlišných technologiích – od Microstation po Oracle.

Technologie Autodesku přesvědčily v praktické zkoušce

Ze dvou finalistů druhého kola výběrového řízení, které probíhalo v roce 2009 celé tři měsíce nad skutečnými vodohospodářskými daty, vyšla vítězně technologie Autodesk Topobase (dnes Autodesk Infrastructure Map Server a AutoCAD Map 3D Enterprise), která vůbec nejlépe naplnila stanovené podmínky.

„Hodnotící kritéria nám ukázala, že Topobase je nejen výkonným nástrojem pro editaci dat, jejich hromadné změny a publikaci, ale výborně si poradí i s takzvanými dlouhými transakcemi, prací s datovou historií a rozmanitými tematickými mapami či integraci s dalšími podnikovými systémy,“ vzpomíná na výběrové řízení Dana Zídková, vedoucí oddělení GIS společnosti AQUASERV. „Dalším zásadním požadavkem byla editace databází přímo v prostředí webového klienta. Díky moderním technologiím Autodesku nám Topobase nabídl, co mnozí jiní nedokázali – hladce a přirozeně propojit svět projektantů s geoprostorovými daty.“

Osmičlenný tým operátorů společnosti AQUASERV aktuálně využívá stejný počet klientských licencí GIS řešení Autodesku, dalších 80 plovoucích licencí je k dispozici 300 uživatelům přistupujícím k datům přes pohodlné webové rozhraní. Společnost pravidelně využívá podpory českého dodavatele řešení, společnosti CAD Studio, a to od školení operátorů přes průběžnou technickou podporu až po předplatné v rámci programu Autodesk Subscription, které zaručuje neustále aktuální softwarové zázemí. Někteří specialisté, zejména v oblasti projekce, také pracují v osvědčeném prostředí aplikace AutoCAD.

Protože implementace GIS řešení Autodesk Infrastructure Map Server a AutoCAD Map 3D Enterprise probíhá dle plánu, pracuje se na dalším rozšíření jejich možností. Počítá se například s integrací GIS s informačními systémy zákazníků společnosti AQUASERV, se systémem údržby a poruchovou službou v oblasti vodárenství. Zvažována je i možnost rozšíření portfolia osvědčených služeb na provozovatele teplárenských sítí.

Ten pravý GIS pro moderní vodohospodáře

Jedním ze zákazníků společnosti ČEVAK, provozovatele vodovodů a kanalizací, který v rámci komplexních služeb poskytovaných společností AQUASERV využívá GIS řešení Autodesku, je i Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. GIS zde slouží jako základní informační prostředek při běžné práci managementu a techniků s infrastrukturním majetkem společnosti. Je zdrojem informací o polohovém umístění, údajů o majetkové evidenci, dimenzích, materiálech a dobách pořízení (stáří) majetku. Je využíván při jednání s projektanty – jak při přípravě akcí obnovy, tak také u výstavby nových vodovodních řadů.

„Nasazení geoinformačního řešení se nám v každodenní praxi velmi osvědčuje. Počítáme s jeho využíváním u informací pocházejících z průzkumů vodohospodářských sítí s pomocí kamer a výstupů z nich,“ doplňuje Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. „GIS nám přináší přehledné informace o četnosti poruch v jednotlivých částech infrastruktury. Je vždy aktuálním zdrojem dat pro koncepční práci s generely odvodnění a zásobování vodou.“

Vodovodní a kanalizační síť ve Volyni – současné zobrazení ortofota a digitálního katastru
Vodovodní a kanalizační síť ve Volyni – současné zobrazení ortofota a digitálního katastru
Ukázka vodovodní a kanalizační sítě v Táboře – podrobná data sítí v řešení Autodesk Infrastructure Map Server
Ukázka vodovodní a kanalizační sítě v Táboře – podrobná data sítí v řešení Autodesk Infrastructure Map Server
Uživatelské rozhraní řešení Autodesk Infrastructure Map Server – se stromem hladin, sokolím okem přehledu a zobrazenými daty sítě v Českých Budějovicích
Uživatelské rozhraní řešení Autodesk Infrastructure Map Server – se stromem hladin, sokolím okem přehledu a zobrazenými daty sítě v Českých Budějovicích

Příklad společnosti AQUASERV, které pokročilé technologie od Autodesku pomáhají zefektivňovat služby poskytované zákazníkům, rychleji reagovat na jejich požadavky či efektivněji a bezpečněji pracovat s důležitými daty, je důkazem, že vhodně zvolené a nasazené geoinformační systémy posilují konkurenceschopnost správců inženýrských sítí. I menší provozovatelé si díky službám poskytovaným společností AQUASERV mohou dovolit moderní a robustní řešení. Do funkčnosti GIS jsou navíc průběžně doplňovány i legislativní požadavky kladené na provozovatele.


Názory zákazníků:

„Díky moderním technologiím Autodesku nám Topobase nabídl, co mnozí jiní nedokázali – hladce a přirozeně propojit svět projektantů s geoprostorovými daty.“
Dana Zídková, vedoucí oddělení GIS, AQUASERV s.r.o.

„GIS nám přináší přehledné informace o četnosti poruch v jednotlivých částech infrastruktury. Je vždy aktuálním zdrojem dat pro koncepční práci s generely odvodnění a zásobování vodou.“
Milan Míka, ředitel, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Název řešení: Autodesk Infrastructure Map Server a AutoCAD Map 3D Enterprise (dříve Topobase), AutoCAD

Informace o společnosti: AQUASERV s.r.o., České Budějovice, Česká republika, www.aquaserv.cz

O společnosti:
Společnost AQUASERV je specialistou na komplexní technické i servisní služby a odborné poradenství pro vlastníky, investory a provozovatele vodohospodářského majetku v České republice. Vznikla souběžně s fúzí provozních vodárenských společností na jihu Čech v roce 2010, je součástí koncernu ENERGIE AG Oberösterreich a dceřinou společností skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. Mezi klíčovými aktivitami firmy najdeme nejen projekci, inženýrskou a geodetickou činnost, ale i laboratorní a vodohospodářské služby či monitoring a čištění kanalizací. AQUASERV je dodavatelem služeb pro členy skupiny ENERGIE AG BOHEMIA VODA (ČEVAK, VAK Beroun, VODOS Kolín, VS Chrudim), Vodárenské sdružení Bechyňsko, město Volyni a další organizace. Společnost spravuje celkem 12 tisíc kilometrů vodovodních a kanalizačních sítí.

Snímky poskytla společnost AQUASERV s.r.o.