Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozvody vody z polypropylénu (PPR)

Tlakové řady a jejich užití

Tento článek vznikl jako reakce na diskuzi, která se rozběhla na serveru TZB-info koncem ledna tohoto roku, ohledně použití tlakové řady PN 16 na teplou vodu.

Původní názor instalatéra, že tlaková řada PN 16 vydrží na teplé vodě pouze 3 roky zde byl podpořen: "Že by projektant nevěděl o tom, že se nemá na teplé vodě používat PN 16, to je divné. Na všech úrovních se o tom přednáší".

Tato informace je v rozporu s informacemi uvedenými v Montážním předpisu Ekoplastik PPR, proto se zde pokusíme prezentovat základní informace o materiálu, na jejichž podkladě je zpracován montážní předpis naší firmy.

Polypropylén typ 3 - trubky a tvarovky se vyrábí dle normy ČSN EN ISO 15874 (dříve se používala DIN 8077, DIN 8078. Tyto normy nadále platí, protože nejsou v rozporu s výše zmíněnou EN normou, v Německu zavedenou pod názvem DIN EN ISO 15874).

To nejdůležitější, z čeho jsou odvozeny tloušťky stěn trubek pro daný provozní tlak, teplotu a životnost, jsou referenční křivky předpokládané pevnosti materiálu, v našem případě polypropylénu typ 3 - PPR.

Tyto křivky znázorňují vzájemnou závislost těchto faktorů: teplota vody - životnost potrubí - napětí v trubce. (Tyto referenční křivky jsou konstruovány na základě dlouhodobého testování trubek při různých teplotách a tlacích) viz obr.1.


Obr. 1. Pevnostní izotermy

Napětí v trubce (MPa) uvedené na svislé ose je pro praktické použití potřeba převést na tlak v systému - zde už závisí na tloušťce stěny trubky:

kde:
σv výpočtové napětí [MPa]
D vnější průměr potrubí [mm]
s tloušťka stěny [mm]
p maximální tlak [MPa]
k koeficient bezpečnosti [pro vodu 1,5]

Tímto přepočtem vznikly tabulky provozních parametrů, již pro jednotlivé tloušťky stěn trubek (pro vodu počítáno s koeficientem bezpečnosti 1,5). Dle těchto tabulek, uvedených v DIN 8077 a také v Montážním předpisu Ekoplastik PPR, je možné použít tlakovou řadu PN 16 při 50tileté životnosti pro vodu teplou 60° C při provozním tlaku 10,1 Barů. Je pravda, že pro 70° C (používaná teplota jako opatření proti legionelám) vychází provozní tlak "pouze" 6,7 Barů, ale to potom hovoříme o stálé teplotě, což není případ občasného ohřátí na 70° C.

Co je důležité: Z těchto křivek byly vypočítány i podmínky, za kterých musí výrobce zkoušet trubky, tlaky a teploty při těchto zkouškách jsou mnohem vyšší než za provozu.

Dosud jsme nezaznamenali žádný rozpor trubek tlakové řady PN 16 s deklarovanou životností, tlakovou a teplotní odolností.

Je třeba uvědomit si, že tlaky, teploty, životnost pro jednotlivé tlakové řady vychází ze stejného předpokladu - tj. že jsou platné referenční křivky charakteristické pro materiál PPR. A to je dáno kvalitním granulátem i jeho kvalitním zpracováním - jen při splnění těchto podmínek lze trubky klasifikovat dle výše uvedených tabulek. Díky prověřeným dodavatelům granulátu a vybavené firemní zkušebně je naše firma schopna tyto faktory ohlídat.

Jinak řečeno, deklarované provozní parametry jsou platné pouze za předpokladu, že trubky a tvarovky jsou kvalitní, a to platí nejen pro tlakovou řadu PN 16.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...