Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2023

Novinky pro vodu a kanalizaci z ISH ve Frankfurtu a pro rok 2023. Ale také hygiena vody ve vnitřních vodovodech včetně nového Sešitu pro projektanty pro účastníky.

26. 4. 2023
MASARYKOVA KOLEJ ČVUT, THÁKUROVA 1, PRAHA 6 – DEJVICE

27. 4. 2023
HOTEL CONTINENTAL BRNO, KOUNICOVA 6, BRNO

Tradiční odborný seminář, který pořádá STP od r. 2002, je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů a kanalizací včetně návaznosti na hospodaření s dešťovou vodou, šedou vodou, odvodnění střech a návrh a provoz zdrojů vody pro jednotlivé objekty. V letošním roce se zaměříme na novinky po veletrhu ISH ve Frankfurtu, ale také na hygienu vody ve vnitřních vodovodech. Se snahou ušetřit za energii za teplou vodu je třeba zvážit i důsledky pro hygienu vody. Jakkoliv se ceny energií zklidnily, téma hygieny vody je tu s námi stále a mění se legislativa i praxe. K aktuálním požadavkům je zpracován nový Sešit projektanta, který obdrží účastníci semináře zdarma v elektronické verzi.

Seminář je určen pro všechny, kdo se podílí na procesu navrhování a provozu vnitřních vodovodů a kanalizací.

Těším se na viděnou, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Úvod do témat semináře – Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info, estav.tv
9.10 Úspory vody a systémová řešení
Rozvody TV (PWH) za stavu energetické nouze – Ing. Zdeněk Žabička
Hygiena a úspornost pro veřejné sanitární prostory – Ing. Aleš Řezáč, Armatury Schell
Hygienický rozvod vody a odhlučnění v budovách – Jan Vokáč a Michael Blažek, Rehau
HL systémová řešení v moderních instalacích – Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer & Lechner
10.40 Přestávka
11.00 Aplikace potrubních systémů na rozvodu požární vody, Úspory energie na stoupacím potrubí teplé vody – Ing. Tomáš Uchytil a Ing. Miroslav Bezděk, Viega HWAT – úsporný systém pro rozvody teplé vody – Jiří Tetour (alternativně Ing. Miroslav Kašák), nVent – Raychem
Hygiena vody
Novinky v legislativě k hygieně vody – Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno
Armatury ČSN EN 1717 – novinky a požadavky – Miroslav Blažek, Mgr. Jacek Robert Wawrzyn, Resideo
Expanzní nádoby v rozvodech vody – Ing. Martin Fořt, Reflex
12.20 Přestávka
12.40 Využití dešťových vod
Novinky v sortimentu ZTI + využití dešťových vod – Ing. Petr Bradáč a Ing. Vladimír Bandouch, Wilo CS
Hospodaření s dešťovou vodou – Jan Paulus, Aliaxis
Hydraloop – recyklace šedé vody v domácnosti – cesta snížení celkové spotřeby vody až o 40 % – Ing. Michal Nahálka, Alkapuri s. r. o.
14.00 Diskuse a závěr semináře

Partneři semináře

Informace pro účastníky

Datum a místo konání

26. 4. 2023 – Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1
27. 4. 2023 – Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP 500 Kč, pro ostatní 1 300 Kč, včetně nového Sešitu projektanta v elektronické verzi.

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a jejich studenti mají vstup na seminář zdarma.

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 19. 4. 2023.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Děkujeme za pochopení.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je seminář zařazen do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 2.

Mediální partneři


 
 
Reklama