Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejpřínosnější původní normou 2021/2022 je ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci

Ceny a čestná uznání Vladimíra Lista jsou udělovány za rozvoj a popularizaci technické normalizace od roku 2002. Profesor Dr. Ing. Vladimír List je považován za zakladatele organizované československé technické normalizace.

Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista. Ty uděluje již od roku 2002 Česká agentura pro standardizaci osobnostem, které přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Ceny jsou vzpomínkou a připomenutím práce prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1877–1971), zakladatele organizované československé technické normalizace. Návrhy na cenu i ocenění podává nezávislá komise.

Cenu Vladimíra Lista pro rok 2022 získala Ing. Marie Kohlová za celoživotní významný a mnohostranný přínos pro rozvoj technické normalizace, zejména v oblasti plastů a plastových potrubních systémů.

Čestným uznáním Vladimíra Lista byly pro rok 2022 oceněny čtyři osobnosti:

  • Ing. Petr Ježek, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti elektrotechniky
  • Ing. Olga Mertlová za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti plastů
  • Ing. Jiří Podhora, CSc. za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti svařování
  • Ing. Václav Voves za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti strojírenství
Křest publikace 100 let technické normalizace v českých zemích. Zleva Mgr. Zdeněk Veselý, Katarína Surmíková Tatranská, MBA, Mgr. Viktor Pokorný
Křest publikace 100 let technické normalizace v českých zemích. Zleva Mgr. Zdeněk Veselý, Katarína Surmíková Tatranská, MBA, Mgr. Viktor Pokorný
Osobnosti oceněné Cenou a Čestným uznáním 2022
Osobnosti oceněné Cenou a Čestným uznáním 2022

Nejpřínosnější původní ČSN vydaná v r. 2021/2022

Z pohledu technických zařízení budov je velkou poctou, že oceněním CENA ČSN & Research and Innovation za nejpřínosnější původní ČSN vydanou v r. 2021/2022 byla poctěna ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Na zpracování této české normy se podíleli:

  • Ing. Lenka Fremrová, Ing. Jiří Kaisler – Sweco Hydroprojekt a.s.,
  • Ing. Jakub Vrána, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., Ing. Monika Ošlejšková, Ing. Renata Biela, Ph.D., doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Ing. Jakub Raček – VUT v Brně, Fakulta stavební,
  • Ing. Karel Plotěný, Ing. Adam Bartoník – ASIO, spol. s r.o.

Norma spadá do působnosti Technické normalizační komise TNK 95 Kanalizace a pod pracovnici České agentury pro standardizaci Ing. Danu Bedřichovou.

Mgr. Viktor Pokorný, předseda ÚNMZ
Mgr. Viktor Pokorný, předseda ÚNMZ
Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel ČAS
Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel ČAS

Cenu a ocenění předali Viktor Pokorný, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci, speciálním hostem byla také předsedkyně ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská. Její účast podtrhla speciální ráz, který letošní předávání Cen Vladimíra Lista mělo. Neslo se v duchu oslav 100 let technické normalizace v České republice, roku 1922 byla totiž založena celostátní společnost pro všeobecnou normalizaci ČSN. Proto byla během slavnostního dopoledne pokřtěna také nově vydaná publikace 100 let technické normalizace v českých zemích.

Technická normalizace bude do budoucna nadále nabývat na významu,“ zdůrazňuje generální ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý a pokračuje: „I digitalizace vyžaduje standardy a potřebuje se opírat právě o technické normy, které je kodifikují. Celý obor technické normalizace neustrnul na místě a přizpůsobuje se novým trendům. Proto v současné době vzniká celá řada norem dotýkajících se například problematiky fotovoltaických elektráren a obnovitelných zdrojů, elektromobility, ale třeba i pasivních budov.

Technické normy sú univerzálnym jazykom. Garantujú ochranu, udržateľnosť a bezpečnosť. Podporujú podnikateľov v oblasti konkurencieschopnosti. Je úlohou našich úradov a predstaviteľov našich vlád, aby pripravili politiky, ktoré budú motivovať mladých špecialistov z verejnej, ako aj súkromnej sféry sa zapojiť do tvorby technických noriem,“ uvedla ve svém vystoupení Katarína Surmíková Tatranská, předsedkyně ÚNMS SR, která současně připomněla oslavy 100. výročí československé technické normalizace na Slovensku 20. října 2022.

 
 
Reklama