Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

VSAKOŇ urychlí vsakovací zkoušky

Vsakoň nahrazuje historické kopané nebo bagrované sondy či vrty pro vsakovací zkoušku v místě připravované stavby. Pracuje automaticky a lze jej snadno přepravit na místo.

VSAKOŇ urychlí vsakovací zkoušky, foto autor
VSAKOŇ urychlí vsakovací zkoušky, foto autor

Stavebníci i majitelé nemovitostí často musí nechat zjistit rychlost vsakování vody do podloží. Ze zákona odpovídají za vliv stavby na hydrogeologické poměry pozemku, jehož součástí je i hospodaření se srážkovými vodami a jejich eventuální vsakování. Přizvaný hydrogeolog stanoví pomocí vsakovací zkoušky v závislosti na druhu zeminy propustnost horninového prostředí. Bez terénního měření to nejde, protože podloží je velice proměnlivé kvůli častým změnám přírodních typů zemin i výskytu umělých navážek.

Terénní zkoušky a celkové hodnocení ale většinou trvají nepříjemně dlouho. Jejich zrychlení umožní nové zařízení, automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů, VSAKOŇ. Vzniklo na Fakultě strojní ČVUT v Praze ve spolupráci se společností CHEMCOMEX, a.s. v rámci projektu FV 30321, za podpory programu MPO Trio. Vývoj trval tři roky. Strojaři postupně vyzkoušeli různé typy podvozků, pohonu i řídicích a měřicích systémů i kapotáže. Terénní zkoušky prototypu skončily v prosinci roku 2020 úspěchem, který má evropský rozměr. Vsakovací zkoušky jsou v souladu nejen s českou normou, ale také s evropskou normou EN ISO 22282-5.

Hlavní tvůrce VSAKONĚ, Ing. Martin Dub, Ph.D. z Ústavu konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze popisuje zařízení:
Výsledný prototyp vychází z pásového podvozku Bobcat E 10. Pohon je elektro-hydraulický. Zdrojem energie je trakční baterie Winston Life 90 Ah, pohyb a pracovní operace zajišťuje řídící jednotka, dálkové ovládání zajišťuje přijímač Scanreco 3G Reciever. Dávkovací modul je založen na platformě Arduino a obsahuje elektromechanický ventil, nádrž a armaturu pro rozvod vody, kalibrovanou odměrnou nádobu s elektronickým snímáním úrovně hladiny a elektronické moduly pro snímače hladiny.

Je ovládání Vsakoně složité?
Není. VSAKOŇ pracuje automaticky. Po dosažení požadované lokality je samotná vsakovací zkouška spouštěna bezdrátově z tabletu nebo notebooku z vyvinuté aplikace, kde je možné sledovat průběh celé zkoušky.

Můžete popsat, jak zařízení pracuje?
Podvozek výborně manévruje v terénu. Na místě určeném hydrogeologem se hydraulicky zatlačí normovaný zkušební válec o průměru 200 mm do hloubky minimálně 50 mm. Ohraničený prostor se napustí vodou a pak se automaticky měří rychlost vsakování. Délka průběhu vsakovacích zkoušek se liší v závislosti na typu zemin a hornin.

Kde probíhaly terénní zkoušky?
Zkoušek bylo celkem sedm. Probíhaly na odlišných lokalitách, abychom vyzkoušeli všechny funkce na různých typech podloží. Například na pražském Karlově náměstí nebo na tělese několika budoucích dopravních staveb.

Na otázku v čem vidí největší přínos Vsakoně, odpovídá Ing. Vojtěch Pilný ze společnosti CHEMCOMEX, a.s..

Zařízení úspěšně nahrazuje historické kopané nebo bagrované sondy či vrty, ve kterých se vsakovací zkouškou zjišťuje propustnost zemin a měří rychlost vsakování vody v místě připravované stavby. Pracuje automaticky a jeho rozměry a hmotnost pod jednu tunu umožňují snadnou přepravu dodávkou nebo osobním automobilem na přívěsném vozíku. Celkově nám VSAKOŇ nejen ušetří čas při provádění terénních vsakovacích zkoušek, ale zároveň umožní rychleji vyhodnotit větší objemy naměřených dat, která bude možné následně plošně interpretovat.

 
 
Reklama