Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Široká škála vrtných prací nejmodernější technikou

Společnost Green Gas DPB je celorepublikovým významným poskytovatelem vrtných prací v podzemí a od poloviny 90. let také na povrchu. V těchto oblastech může nabídnout svým klientům jak odborné znalosti, tak i dlouholeté praktické zkušenosti podpořené řadou osvědčení z oblasti báňské legislativy a geologických činností.

Za dobu své existence již firma realizovala více než 71 830 vrtů v celkové délce 5 458 km. Technologie, které používá, nadále patří k nejmodernějším v současném vrtání a umožňují provádět celé spektrum vrtů, které splňují vysoké technické nároky (průměr 42–2 350 mm, max. hloubka až 1 km): vrty inženýrsko-geologické a hydrogeologické, vrty jako zdroje vod (studny), geologicko-průzkumné vrty, zajišťovací vrty, injektážní vrty, zavlažovací vrty, technologické vrty, odvodňovací vrty, degazační vrty, vrty pro trhací práce velkého rozsahu, velkoprůměrové vrty, vrty pro vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin, sanační a monitorovací vrty atd.

V zájmu rozšíření a zefektivnění poskytování komplexních geologicko-inženýrských vrtných aktivit jak v České republice, tak i v zahraničí, pořídila v červenci letošního roku společnost v pořadí již devátou vrtnou soupravu pro vrty z povrchu, zn. Nordmeyer DSB 2/10 6×6, specializující se zejména na vrtání hydrogeologických a inženýrskogeologických vrtů, studní, vrtů pro tepelná čerpadla a vrtů pro anody či geologický průzkum. Technologický pokrok této vrtné soupravy spočívá v tom, že se vrtá souběžně pažnicemi i tyčemi s vrtným nástrojem. Realizace těchto dvou kroků zrychlí činnosti až o 30 % oproti klasické technologii vrtání. Nově je možné také využívat elektronické předvolby režimů vrtání a tím usnadnit a zrychlit obslužné činnosti soupravy. V brzké době náš vozový park doplní další vrtná souprava Nordmeyer DSB 2/10 4×4, která bude využívána zejména pro hloubení vrtů pro tepelná čerpadla a jádrové vrty menšího průměru.

Každému, kdo chce moderně, ekologicky a levně topit, mít zajištěný vlastní zdroj vody, potřebuje zjistit skladbu podloží pro budoucí stavbu či sanaci kontaminovaného horninového prostředí a podzemní vody, nebo ochránit konstrukce anodovou ochranou, dokážeme nabídnout vhodnou pomoc, mohou se na nás obracet jak fyzické osoby, které plánují vlastní studnu nebo tepelné čerpadlo, nebo topenářské firmy, tak i průmyslové podniky.

Společnost Green Gas DPB v letošním roce slaví 60 let od svého vzniku. Za tu dobu se portfolio jejích činností rozrostlo a mimo poskytování vrtných prací do něj patří plynárenské činnosti, energetika, specializované inženýrské služby a geologie, geologické laboratoře, speciální sanační práce a dílenské činnosti.