Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Příprava teplé vody a hluk zdrojů tepla

Jedná se o seminář, který byl původně plánován na jaro 2020, ale z důvodu vládních opatření byl přesunut na září 2020.

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody, zásobování tepla, zdravotní techniky a akustiky. Přednášky jsou koncipovány tak, aby posluchačům poskytly vazbu na teoretické znalosti aplikované v praxi. Během přednášek bude možné na daná témata diskutovat s přednášejícími a vytvářet tak prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře.

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře, úvod
9.10 Odborné přednášky
Nové normy v oblasti vytápění a přípravy teplé vody – Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
10.45 Příprava teplé vody s podporou solárních panelů a přímo ohřívaného plynového zásobníku.
Využití plynových zásobníkových ohřívačů vody jako zdrojů teplé vody pro otopnou soustavu – Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
11.15 Návrhový software NAVO 4.1 – Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
12.15 Hluková hlediska projektů vytápění a přípravy teplé vody – Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
13.30 Otevřená diskuse nad problémy z oboru vytápění, příprava teplé vody a akustika
14.00 Závěr semináře, oběd

Přednášející: Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení, na závěr semináře bude pro účastníky připraven oběd.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy QUANTUM.

Na semináři budou zajištěna hygienická preventivní opatření dle platných doporučení.

Datum a místo konání

8. září 2020 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
15. září 2020 Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6
16. září 2020 Brno – Hotel Continental, Kounicova 6

Účastnický poplatek:

pro členy STP 500 Kč, pro ostatní 800 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, občerstvení v průběhu semináře a následující tištěné podklady k semináři:

  • Příručka pro projektanty – příprava teplé vody
  • Příručka pro projektanty – akustika

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku na seminář nejpozději týden před konáním semináře.

Podmínky účasti:

přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

 
 
Reklama