Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Poznámky k montáži vpustí s elektrickým ohřevem

Běžně lze vycházet z minimální teploty pro sepnutí +5°C. Při začlenění do větších systémů, například v kombinaci s vytápěním okapů je vhodné použití termostatů s vlhkostními čidly.

 HL62.1B/5 Střešní vtok DN160 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, foto HL
HL62.1B/5 Střešní vtok DN160 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

Topný pás se připojuje vždy přes připojovací kabel na 230V. Délka připojovacího kabelu je 0,8 m. Připojení se provádí prostřednictvím elektrické krabice pod stropní konstrukcí s ohledem na místní podmínky, zvláště pak na tloušťku stropní konstrukce vzhledem k délce připojovacího kabelu.
Automatický jistič musí vykazovat charakteristiku C, je třeba počítat s produdovým chráničem mA, 100ms, jištění doporučujeme 10A .
Výkon topného tělesa kolísá se změnou teplot venkovního prostředí, např.: +10°C 5,55 W / +5°C 9,25 W / -10°C 12,95 W. Samoregulační topný pás tedy reaguje na vnější teplotu je-li pod napětím. "Topí" tedy i v letním období, což ukazují výše uvedené hodnoty. Proto je lepší vše řídit přes venkovní termostat. Manuální ovládání připojení proudu přes vypínač zvyšuje podíl lidské chyby při vypínání systému v letním období.

Další technické detaily k montáži

Před uvedením do provozu je nutné provést v souladu s ČSN 33 2000-6 výchozí revizi elektrického zařízení. Provozovatel je povinen během provozu provádět pravidelné revize podle platné normy. Návrh zapojení, zpracování návodu k používání (popř. provozních pokynů) a připojení na el. síť smí provést pouze elektrotechnické firmy.

Zdroj: projekt ke katalogu HL


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.

 
 
Reklama