Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Online seminář „Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?“

Srdečně vás zveme na náš online seminář „Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?“, který proběhne 3.11.2020 od 09:00 hod.

Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Zaměříme se na dvě konkrétní oblasti, které s vodou v krajině úzce souvisí – na kalovou koncovkou malých čistíren a decentrální řešení obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.

Hlavní odborná témata:

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod
  • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU
  • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.
  • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno
Decentrální řešení venkova (ale nejen)
  • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

Webinář se uskuteční v aplikaci ZOOM (volně stažitelná) nebo na obdobné platformě (bude upřesněno), odkaz a návod k přihlášení Vám zašleme před konáním webináře.

 
 
Reklama