Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revize ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí s realizací výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících.

Dne 22. 5. 2019 se konalo v sídle SWECO Hydroprojekt a.s. další jednání k revidované ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Diskuse se vedla k nevypořádaným připomínkám ke 4. návrhu této ČSN, ke kterému se zpracovatelka paní Ing. Lenka Fremrová vrátila na základě doporučení pana Ing. Jakuba Vrány, PhD., vedoucího TNK 66 – Inženýrské sítě. Tato skutečnost byla a je nadále podporována všemi provozovateli/majiteli technické infrastruktury.

Vzniklá situace se ovšem dotkla přítomných zástupců Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), kteří v rámci revize ČSN prosazovali realizaci výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících. S tímto požadavkem provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí, neboť by tím byly významně zhoršeny stávající podmínky pro umisťování některých inženýrských sítí, především plynovodů.

Zástupci ČPS a pracovníci TO ČPS nadále aktivně podporují stávající verzi revidované ČSN, která byla v rámci jednání dne 22. 5. 2019 dopracována a sledují, aby byly uspokojivě vypořádány připomínky, které v průběhu probíhající revize ČPS uplatnil. Zpracovatel osloví kromě jiných neopominutelných připomínkujících i zainteresovaná ministerstva a požádá je o stanovisko (MPO, MŽP, MMR).