Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Technická opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě

Konal se seminář MPO k úsporám vody ve výrobě, na recyklaci vody a minimalizaci dopadů sucha na podniky.

Seminář byl zorganizován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s akademickým sektorem s cílem propojit dosavadní praxi s novými přístupy a inovačními technologiemi a správně zaměřit pomoc ministerstva podnikatelskému sektoru, a to ihned a pro delší časový horizont.

V praxi se jedná o zacílení na technická opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě, na recyklaci vody tak, aby případná omezení nebo dokonce zákaz odběru vody měly na podniky, největší spotřebitele vody, co nejmenší dopad.

„Pomáháme předejít problémům ve výrobě, v provozech, v podnikání a sociálním dopadům způsobeným nedostatkem vody,“ zdůraznil náměstek pro EU fondy Marian Piecha motto semináře.

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu představili konkrétní možnosti podpory inovativních/úsporných opatření pro hospodaření s vodou a možnosti podpory technických řešení pro recyklaci vod zejména ve výzvách Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost určených podnikatelskému sektoru.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc přichází společně s hospodářskými partnery a akademiky se systémovými opatřeními v podobě podpory cirkulární ekonomiky pilotně již v tomto programovém období a pro budoucí programové období 2021+.

„Je naším společným cílem zabránit celospolečenským dopadům v podobě omezení výroby, zrušených zakázek, zrušených pracovních příležitostí v obdobích extrémního sucha,“ dodal profesor Miroslav Kyncl z VŠB Ostrava a připojil se k výměně zkušeností v rámci individuálních konzultací.

 
 
Reklama