Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

Datum: 9.2.2019 8:53  |  Autor: redakce

Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu.

Kontrola kanalizace, zdroj PVK, a.s.
Kontrola kanalizace, zdroj PVK, a.s.
Tuk zanáší kanalizaci

„Tuk zanáší kanalizaci a nabalují se na něj různé nečistoty, které do vodovodů nepatří, jako jsou ubrousky, hygienické potřeby apod. Výsledkem je jakási hmota, která ucpe kanalizaci a sníží průtočnost vody,“ upozornil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Může dojít dokonce ke zpětnému zatopení nemovitosti. Rozklad tuku navíc způsobuje zápach.

Odpad a zároveň užitečná surovina

Tento biologicky rozložitelný odpad se dá po vytřídění a vyčištění účinně využívat v chemickém a dřevařském průmyslu, stavebnictví nebo energetice. Vyčištěný olej se používá například jako součást paliv nebo jako mazivo do strojů: „Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.

Sběrný dvůr nebo separovaný odpad

V současné době nejvíce měst a obcí nabízí k likvidaci olejů a tuků z domácností sběrné dvory, příp. některá stanoviště separovaného sběru. V Praze lze odevzdat oleje a tuky v 19 sběrných dvorech a na 2 místech sběfru separovaného odpadu do speciálních černých popelnic s hnědým víkem. V Olomouci mají občané možnost jedlé oleje a tuky odevzdávat na dvaceti stanovištích do zelených nádob s oranžovým víkem. Ostravě mohou občané tento odpad odevzdávat ve 12 sběrných dvorech. Podobně je to i v Plzni.

Mobilní sběre nebezpečných složek komunálního odpadu

Novinkou v Praze je mobilní sběr, který bude fungovat od 16. února do 23. listopadu 2019 na třech stovkách tras v celé Praze. Lidé s trvalým bydlištěm v metropoli budou moct bezplatně odevzdávat nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou například rozpouštědla, léčiva, odpady s obsahem rtuti a nově i jedlé oleje a tuky.
„Mobilním sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu jsou pokryty všechny městské části 1–57. Každá z nich je v rámci předem stanoveného harmonogramu mobilního sběru obsloužena minimálně třikrát za rok. Každá trasa svozového vozidla má asi osm zastávek a na každé z nich se vozidlo zdržuje zhruba 20 minut,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Pokud zrovna nemáte cestu na sběrný dvůr, rozhodně oleje nevylívejte do kanalizace

Lepší variantou, i když ne ideální, je oleje slít do PET lahve a následně ji vyhodit do směsného komunálního odpadu. „Budeme moc rádi, pokud zvolíte ekologičtější variantu a využijete k odložení olejů naše sběrné dvory. Použité oleje nemusí být odpadem, ale cennou surovinou. Pokud je odevzdáte do sběrného dvora, putují ke zpracovateli, který je po vyčištění dále používá v široké škále produktů a služeb,“ říká radní Jana Plamínková.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

Duben má nakročeno k rekordnímu suchu

17.4. 11:58   Letošní duben v Česku by podle meteorologů mohl být rekordně suchý. Nasvědčují tomu údaje o množství srážek v prvních dvou týdnech měsíce a aktuální vývoj počasí. více >>>

Legionella: ukrývá se uvnitř buněk, přesto má svá slabá místa

15.4.2019 | Michal Třeška, EuroClean s.r.o.
V našich podmínkách se k inaktivaci legionell používá oxid chloričitý (chlordioxid). Jeho výhodou je, že spolehlivě účinkuje za velkého rozsahu hodnot pH. Dokonce ničí i hůře přístupné mikroorganismy v biofilmech – viry, řasy a spory hub.

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení

12.4.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes 70 obcí ležících na území národních parků. Významná finanční pomoc putuje také na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo pořízení ekologických vozů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 18.04.2019 20:14

Pozvánka na odborný seminář Novinky ve zdravotní technice 2019

10.4.2019 | STP - Společnost pro techniku prostředí
Změny ve výpočtu vnitřních vodovodů, nová metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a novinky v energetické náročnosti z pohledu teplé vody, nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a novinky v oboru. Jste srdečně zváni, členové STP zdarma.
Izolace potrubí, ilustrační obrázek, zdroj ČOI

ČOI kontrolovala izolaci na potrubí

6.4.2019 | redakce
ČOI zkontrolovala celkem čtyři typy výrobků. Chybělo prohlášení o vlastnostech, označení CE, označení identifikačními údaji a údaji o výrobci, na štítku nebyly uvedeny deklarované vlastnosti výrobku a jejich úrovně.
diskuse: 1 příspěvek, 06.04.2019 09:44

Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Voda, kanalizace