Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úcta k vodě

"Vodu nezačnete postrádat, dokud vám nevyschne studna" Bob Marley

Úcta k vodě

Povědomí o nutnosti chránit přírodní zdroje vychází z výchovy a vzdělání. Bohužel je ale v naší povaze řešit problémy až nastanou, i když je méně nákladné a komplikované problémům předcházet.

Ukázka rozdílného pohledu dvou různých kultur/světů:

Americká dětská říkanka

Dešti, dešti, ďas tě vem,
Vrať se zpátky jiný den!


Izraelská dětská říkanka

Deštík padá z oblohy,
Proprší den celičký,
Kapy kapy kapičky,
Tleskejte mé ručičky!

Zdroj: S.M. SIEGEL, Budiž Voda, str.13, Vydání druhé, Leden 2017, ISBN 978-80-906420-3-4

 
 
Reklama