Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16941-1 (75 6781) z VII/2018, která byla schválena k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Nepitná voda, ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce
Nepitná voda, ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce

Norma ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě specifikuje požadavky a uvádí doporučení pro navrhování, dimenzování, instalaci, označování, uvádění do provozu a údržbu zařízení pro využití srážkových vod na místě. Srážkové vody slouží jako náhrada pitné vody (nepitná voda). Tato norma také specifikuje minimální požadavky pro tato zařízení.
Tato norma nezahrnuje:

  • používání srážkových vod jako pitné vody a pro připravu potravin;
  • používání pro osobní hygienu;
  • decentralizovanou retenci;
  • vsakování

Vydána: 1.12.2018
Účinnost od: 1.1.2019

Cílem hospodaření se srážkovými vodami je ekologické a udržitelné hospodaření s vodou. Alternativami k obvyklému odvádění srážkových vod je jejich využívání a vsakování do podloží i decentralizovaná retence. Využíváním srážkových vod se také snižuje spotřeba pitné vody a odvádění vody.

Aby byl zachován přirozený koloběh vody, může být přebytečná voda ze zařízení pro využití srážkových vod vsakována nebo odváděna do povrchových vod v souladu s národními nebo místními předpisy.

Zachycování a využívání srážkových vod na místě zahrnuje řadu možností, například splachování záchodů, praní, zalévání, řízení klimatu v budovách, použití při úklidu atd. v soukromých a pronajatých nemovitostech, v obytných oblastech, občanské výstavbě, v průmyslových podnicích, hotelech, na ulicích, v parcích, na golfových hřištích, v zábavních parcích, na parkovištích, stadiónech atd.