Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě

Datum: 20.1.2019 3:16  |  Autor: redakce

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16941-1 (75 6781) z VII/2018, která byla schválena k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Nepitná voda, ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce
Nepitná voda, ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce

Norma ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě specifikuje požadavky a uvádí doporučení pro navrhování, dimenzování, instalaci, označování, uvádění do provozu a údržbu zařízení pro využití srážkových vod na místě. Srážkové vody slouží jako náhrada pitné vody (nepitná voda). Tato norma také specifikuje minimální požadavky pro tato zařízení.
Tato norma nezahrnuje:

  • používání srážkových vod jako pitné vody a pro připravu potravin;
  • používání pro osobní hygienu;
  • decentralizovanou retenci;
  • vsakování

Vydána: 1.12.2018
Účinnost od: 1.1.2019

Cílem hospodaření se srážkovými vodami je ekologické a udržitelné hospodaření s vodou. Alternativami k obvyklému odvádění srážkových vod je jejich využívání a vsakování do podloží i decentralizovaná retence. Využíváním srážkových vod se také snižuje spotřeba pitné vody a odvádění vody.

Aby byl zachován přirozený koloběh vody, může být přebytečná voda ze zařízení pro využití srážkových vod vsakována nebo odváděna do povrchových vod v souladu s národními nebo místními předpisy.

Zachycování a využívání srážkových vod na místě zahrnuje řadu možností, například splachování záchodů, praní, zalévání, řízení klimatu v budovách, použití při úklidu atd. v soukromých a pronajatých nemovitostech, v obytných oblastech, občanské výstavbě, v průmyslových podnicích, hotelech, na ulicích, v parcích, na golfových hřištích, v zábavních parcích, na parkovištích, stadiónech atd.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>
WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D.Kopačková, redakce

Historie instalatérského oboru

5.2.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

4.2.2019 | Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Stanovení redukce znečištění není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování.

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace