Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Využití dešťové vody a hospodaření - AFRISO

Datum: 21.1.2019 4:24  |  Organizace: AFRISO, s.r.o.  |  Firemní zpráva

Systém na splachování dešťovou vodou v období menších srážek má jednu nevýhodu. Dojde-li voda v nádrži, tak se musí přepnout ručně na vodovodní řád nebo dopustit nádrž vodou z vodovodního řádu.

AFRISO, s.r.o.
Komerční 520
25101 Nupaky

tel.:272 953 636
e-mail:
web:www.afriso.cz

Využití dešťové vody a hospodaření - AFRISO

Využívání dešťové vody má velký potenciál, který si dnes uvědomuje více lidí. Je to i díky dotačním programům, které jsou dnes hojně medializované. Tato podpora se týká systémů pro využívání srážkové vody jak pro zálivku zahrady, splachování toalet tak i pro další využití vody, kdy se dešťová voda přečistí s následným využitím. Pro ty, kteří využívají dešťovou vodu i na splachování máme léty ověřený systém. Jedná se o zařízení na doplňování nádrží na dešťovou vodu RENA.

Tento systém umožňuje využívat hospodárně dešťovou a pitnou vodu. V období méně četných srážek vám může dojít dešťová voda. Naše jednotka dokáže automaticky rozpoznat nízký stav hladiny a doplnit nádrž o minimální objem, který potřebujete např. na splachování WC. Nedochází tak, k doplnění nádrže o celý její objem. Je to pro případ, aby byl prostor pro doplnění nádrže o dešťovou vodu v případě srážek a celý systém na dešťovou vodu měl pak smysl. Celý systém pracuje samostatně a nevyžaduje žádnou údržbu. Kromě výhody ekonomického využívání má tato jednotka i výhodu v tom, že dokáže rozeznat poškozenou nádrž nebo vstupní potrubí do nádrže.

Výhody:

  • automatický systém pro zajištění dostatku vody pro systémy využívající systémy dešťovou vodu např. pro závlahy, splachování WC atd.
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • ochrana čerpadla či domácích vodáren
  • ochrana při porušení nádrže nebo rozvodu vody
  • ochrana elektromagnetického ventilu
  • ekonomická návratnost investice

Více informací na stránkách: eshop.afriso.cz.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>
WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D.Kopačková, redakce

Historie instalatérského oboru

5.2.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

4.2.2019 | Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Stanovení redukce znečištění není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování.

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace