Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Využití dešťové vody a hospodaření - AFRISO

Systém na splachování dešťovou vodou v období menších srážek má jednu nevýhodu. Dojde-li voda v nádrži, tak se musí přepnout ručně na vodovodní řád nebo dopustit nádrž vodou z vodovodního řádu.

Využití dešťové vody a hospodaření - AFRISO

Využívání dešťové vody má velký potenciál, který si dnes uvědomuje více lidí. Je to i díky dotačním programům, které jsou dnes hojně medializované. Tato podpora se týká systémů pro využívání srážkové vody jak pro zálivku zahrady, splachování toalet tak i pro další využití vody, kdy se dešťová voda přečistí s následným využitím. Pro ty, kteří využívají dešťovou vodu i na splachování máme léty ověřený systém. Jedná se o zařízení na doplňování nádrží na dešťovou vodu RENA.

Tento systém umožňuje využívat hospodárně dešťovou a pitnou vodu. V období méně četných srážek vám může dojít dešťová voda. Naše jednotka dokáže automaticky rozpoznat nízký stav hladiny a doplnit nádrž o minimální objem, který potřebujete např. na splachování WC. Nedochází tak, k doplnění nádrže o celý její objem. Je to pro případ, aby byl prostor pro doplnění nádrže o dešťovou vodu v případě srážek a celý systém na dešťovou vodu měl pak smysl. Celý systém pracuje samostatně a nevyžaduje žádnou údržbu. Kromě výhody ekonomického využívání má tato jednotka i výhodu v tom, že dokáže rozeznat poškozenou nádrž nebo vstupní potrubí do nádrže.

Výhody:

  • automatický systém pro zajištění dostatku vody pro systémy využívající systémy dešťovou vodu např. pro závlahy, splachování WC atd.
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • ochrana čerpadla či domácích vodáren
  • ochrana při porušení nádrže nebo rozvodu vody
  • ochrana elektromagnetického ventilu
  • ekonomická návratnost investice

Více informací na stránkách: eshop.afriso.cz.


AFRISO, s.r.o.
logo AFRISO, s.r.o.

* Měření teploty a tlaku * Kontrolní a měřící přístroje * Analýza spalin * Hladinoměry a regulační přístroje * Snímače mezních hodnot * Indikátory netěsnosti * Soupravy pro vložkování nádrží * Vybavení nádrží * Filtry topného oleje * Příslušenství pro ...

 
 
Reklama