Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kompozitní překrytí železničních mostů na Slovensku pro snížení hlučnosti

Na Slovensku v regionu Nitry probíhala rekonstrukce železniční trati. Most se rekonstruoval na dříve nefunkční trati v obci Lužianky. Díky investici a výstavbě automobilky Jaguar Land Rover došlo k obnovení železniční tratě.


Požadavkem investora bylo zrekonstruovat most podle dnešních parametrů – bezúdržbové řešení konstrukcí se snížením hlučnosti provozu trati.

Kvůli zastavěné oblasti rodinnými domy bylo třeba vyřešit hlučnost kovových konstrukcí a nahradit je tišší variantou z kompozitního materiálu. Na základě tohoto požadavku bylo navrženo technické řešení kompozitních konstrukcí MEA, vč. samotné realizace.
Součástí renovace byla i výměna překrytí železničních mostů. Původní ocelové desky na mostě byly hlučné a náročné na údržbu, přejezd vlaku rušil okolní obyvatele. Výměnou za kompozitní rošty MEA s protiskluzovou úpravou se nejen zvýšila bezpečnost, ale hlavně se výrazně snížila hlučnost železnice a nároky na pravidelnou údržbu.

Kompozitní materiály používají správci železničních i silničních tratí kvůli jejich dlouhé životnosti a nízkým nárokům na údržbu, bezpečným protiskluzovým vlastnostem, protipožárním vlastnostem a odolnosti vůči olejům a korozi. Nízká váha roštů a profilů snižuje celkové zatížení konstrukcí a umožňuje vyřešit i atypické rozměry nebo detaily při výstavbě.
Pochozí lávky se zábradlím jsou testovány ze strany SŽDC na pevnostní charakteristiky i požární odolnost. Navíc protiskluzové vlastnosti roštů zajišťují bezpečnou chůzi i při mokru nebo sněžení.

Barva roštů a profilů bývá požadována šedá, aby splynula s prostředím, ale barvu je možné si zvolit i výstražnou pro lepší viditelnost. Kompozitní konstrukční prvky mají své uplatnění nejen na dopravních stavbách, ale také ve stavebnictví na fasádách domů a jiných konstrukcích, dále v chemickém průmyslu, na vodohospodářských stavbách, v potravinářství nebo v energetice. Projekční tým MEA navrhuje a s montážníky instaluje stovky staveb ročně v České a Slovenské Republice.

Video – možnosti kompozitních konstrukcí

Více na www.mea-odvodneni.cz

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Firma nabízí - odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, odlučovače ropných látek a tuků, ...