Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Návaznost staveb na terén a správné řešení kanalizace přívalové deště prověří

Připomínáme video a článek Přívalové deště prověřují kvalitu staveb. Zatopené suterény jsou často důsledkem chyb v projektu, změn v rámci výstavby a šetření investorů na nesprávném místě.

Jaká opatření patří mezi ty, na které se často zapomíná?

  • Vjezd musí být vyspádován v první nájezdové části směrem ke komunikaci.
  • Součástí vjezdu jsou odvodňovací žlaby, které zachytí vodu, která by vyspádovaný vjezd přetekla. Odvodňovací žlab musí být nejnižším místem v daném úseku a dimenzován na objem vody, který má zachytit. Dřívější hodnotu pro srážky 200 l/ha nahradila hodnota 300 l /ha.
  • V suterénu musí být ochráněny i prostupy potrubí.
Více najdete v článku Přívalové deště prověřují kvalitu staveb