Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečnostní sprchy - zásady výběru a umístění

Bezpečnostní sprchy se používají jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami.

Nabídka je dostatečně široká pro pokrytí celé oblasti průmyslu, laboratoří i dočasných provozů.

Při plánování je třeba vzít v úvahu:

  • Počet a umístění center záchrany: bezpečnostní sprchy se umisťují co nejblíže pracovišti osob, které by mohly být potenciálně ohroženy tak, aby jejich dosah nebyl delší než 10 vteřin, což představuje vzdálenost asi 10 – 15 metrů. V případě silných kyselin nebo zásad by měly být sprchy umístěny bezprostředně v místě nebezpečí.
  • Možnosti napájení – je nutné zajistit dostatečný přívod pitné vody o potřebném tlaku a rozvod ve zdi nebo na stěně.
  • Je-li pracoviště vystaveno mrazu, je třeba uvažovat o vyhřívané variantě.
  • Není-li možné vodu přivést, použijí se tankové mobilní nebo kabinové sprchy.
  • Oční vymývačky se nasadí tam, kde postačí toto nouzové řešení či jako doplněk záchranného centra.

Zásady umístění: sprchy musejí být instalovány na dobře viditelném a přístupném místě, označeném piktogramem, v okolí musí být zachován prostor v průměru 1 m. Pokud je to možné, instalujte sprchy v blízkosti podlahového odtoku.

Nouzové sprchy nejsou konečným řešením situace při nehodě, mohou však zásadně zmírnit její následky a poskytnout účinnou pomoc v prvních vteřinách a mi­nutách po nehodě.

Širokou nabídku bezpečnostních sprch, vymývaček a dalších prostředků ochrany zdraví naleznete na stránkách.

Bezpečnostní sprchy - zásady výběru a umístění
Oční sprchy BangCo
logo Oční sprchy BangCo

Oční sprchy, tělní sprchy, bezpečnostní sprchy, tankové oční sprchy, tankové tělní sprchy. Dekontaminační bezpečnostní sprchy a stanice. Oční vymývačky. Soupravy pro přepravu ADR. Bezpečnostní nádoby. Bezpečnostní skříně pro chemikálie, hořlaviny. ...

 
 
Reklama