Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář 100+1 aneb o závit dál

Projektujete, schvalujete, realizujete kusové vodohospodářské výrobky a chcete získat rychle přehled o novinkách v oboru, chcete vědět, která je nejlevnější fungující domovní čistírna, jak vyřešit podle nejnovějších poznatků odvádění odpadních vod z objektů obývaných občasně, jak splnit požadavky na nízké odtokové parametry u lapáku tuků, nebo se elegantně vypořádat s požadavky na využití dešťové vody nebo na recyklaci šedých vod? Tak pro Vás jsou určeny semináře 100+1. Proč právě 100+1?

To +1 znamená něco navíc, a to hned v několika smyslech. Navíc v tom:

 • že si rozšíříte i teoretické znalosti – semináře jsou především vzdělávací,
 • že se dovíte i o novinkách v oblasti výrobků – semináře jsou zaměřeny na praxi a i když bude představena řada novinek firma ASIO, spol. s r.o., je možné poznatky aplikovat obecně,
 • že na tyto semináře pak naváží semináře prohlubující znalosti pro projektanty s detailním vysvětlením použití jednotlivých výrobků, předáním projektových podkladů a to formou
 • on-line seminářů (webinářů), případně školení přímo na firmě ASIO, spol. s r.o.,
 • že jsme chtěli také dát ještě něco navíc a umožnit návštěvu co nejširšímu spektru návštěvníků, a tak je seminář bez poplatků a návštěvníci tak investují jen svůj cenný čas – který, se budeme snažit bezezbytku naplnit užitečnými informacemi.

OBSAH:

 

Teorie kvality 100+1 – aneb o inovacích jinak – Ing. Karel Plotěný

Pojem japonská kvalita je všeobecně známá, její součástí je proces kontinuálního zlepšování, někdy také označovaný jako 100+1 a o něm bude na úvod krátká zmínka.

Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod – Bc. Michal Plotěný

 • inovovaný septik (AS-ANASEP), zemní filtr (AS-ZEON)
 • nová animace – ČOV pro objekty s přerušovaným provozem
 • domovní ČOV (AS-VARIOcomp, AS-VARIOcomp ULTRA)
 • dálkové sledování provozu – minimalizace rizik při provozování

Část věnovaná řešení objektů s přerušovaným a trvalým obýváním a novinkách ve výrobkové sféře. Představeny budou jak extenzivní způsoby, tak i intenzivní způsoby čištění a možnosti řešení, a to včetně nákladových relací. Diskutována budou i řešení možností monitorování ČOV na dálku, tj. řešení, s nimiž se počítá v případě použití dotací na decentrální řešení odvádění odpadních vod.

Inovace v oblasti vegetačních čistíren odpadních vod – Ing. Karel Plotěný

 • nové typové prvky pro vegetační ČOV (česle, regulátory, rozdělovače, dávkovače, měření průtoku)

V rámci projektů ANASEP a DOČIŠTĚNÍ bylo připraveno k uvedení na trh několik nových výrobků usnadňujících navrhování a realizaci vegetačních čistíren. V rámci příspěvku bude vysvětlena jejich funkce.

Inovace v oblasti separace tuků a olejů – Ing. Oldřich Pírek

 • lapák tuků s flotací a malé flotační jednotky

Nejnáročnější požadavky na předčištění vod s obsahem tuků za únosné investice splňuje nová řada lapáků tuků s flotační vestavbou a na předčištění vod s obsahem ropných látek pak ultrafiltrace. Obě metody byly vyvinuty v rámci probíhajících výzkumných projektů. Pojednáno bude zejména o jejich možnostech z hlediska emisních hodnot.

Inovace v oblasti hospodaření se srážkovými vodami – Ing. Oldřich Pírek

 • předčištění srážkových vod před jejich zasakováním (AS-AKU FILTR)
 • využití srážkových vod jako náhrada pitné vody (AS-PURAIN)

Hospodaření se srážkovými vodami a jejich využití je součástí současného trendu minimalizace produkce srážkových vod a minimalizace spotřeby pitné vody – v rámci příspěvku budou představeny konkrétní zařízení a jejich funkce s cílem upozornit na nutnost dodržování některých zásad z hlediska životnosti a vlivu na životní prostředí.

Inovace v oblasti využití šedých vod – Ing. Adam Bartoník

 • využití tepla z odpadních vod
 • kombinace recyklace šedých vod a využití tepla
 • závlaha bílou vodou

V rámci příspěvku budou prezentovány další výsledky výzkumných projektů umožňující recyklaci vody a tepla přímo v budovách a naplňují tak představy tvůrců strategie „měst budoucnosti“.

Novinky z oddělení výzkumu – Ing. Marek Holba, Ph.D.

ASIO, spol. s r.o. je účastníkem několika mezinárodních výzkumných projektů, které představují nejnovější trendy vývoje v oblasti vodního hospodářství. V rámci příspěvku tak budou představeny nejnovější trendy v oblasti čištění vod u velkých čistíren odpadních vod (minimalizace spotřeby energie), nejnovější trendy při čištění průmyslových vod (recyklace vod a energie a minimalizace produkce odpadů), atd.

 3. 2. 2015ZlínCENTROPROJEKT, a.s.Štefánikova 167, 760 01 Zlín
 4. 2. 2015OlomoucHotel HesperiaBrněnská 55, 779 00 Olomouc
 5. 2. 2015BrnoKongresové centrum BVVVýstaviště 1, 647 00 Brno
10. 2.2015České BudějoviceČEVAK, a.s.Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
11. 2. 2015Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, a.s.Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
12. 2. 2015OstravaDům kultury města Ostravy, a.s.28. října 124, 709 24 Moravská Ostrava
17. 2. 2015TepliceDům kulturyMírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
18. 2. 2015PlzeňZápadočeské muzeumKopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
19. 2. 2015PrahaKonferenční centrum VŠCHT, Kolej SázavaChemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 - Kunratice
semináře webináře asio

Čas: 9:00–14:00

Účastnický poplatek

 • zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky
 • státní a veřejná správa má vstup zdarma (poplatek 300,– Kč vč. DPH platí pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci)
 • zaslání sborníku 200,– Kč (+ poštovné)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo vyplnit přihlašovací formulář. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.