Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sprchy se zásobníkem - tankové sprchy

Při zasažení očí nebo částí těla chemikáliemi nebo cizími částicemi je třeba postiženému poskytnout první pomoc co nejdříve.

Tankové sprchy se uplatní všude, kde není vodovodní přípojka nebo na místech, kde se pracuje nepravidelně – na staveništích nebo montážních místech. Jsou vhodné pro mobilní nasazení, nemohou sice nahradit pevně instalované oční sprchy, nicméně mohou být účinnou součástí první pomoci přímo na nebezpečných pracovištích.

Mobilní sprcha s tlakovou nádrží z nerezové oceli BRU958005 je určena k plnění pitnou vodou. Objem zásobníku je 16 l, sprcha se tlakuje vzduchem. Objem je dostačující k asi 3minutovému výplachu očí nebo oplachu těla. Ve variantě BRU960005 je sprcha vybavena vozíkem pro snadnou manipulaci. Oba modely nyní můžete zakoupit v našem e-shopu za mimořádné akční ceny.

Vzhledem ke stárnutí vody je nutné ji kvůli nebezpečí rozmnožení zárodků pravidelně měnit nebo použít stabilizační tkaninu SilverTex® nebo stabilizační chemickou přísadu. Při plnění pitnou vodou je doporučena výměna vody 1x týdně, při použití stabilizační tkaniny se interval výměny prodlouží až na 12 měsíců.

Tankové sprchy dodávané firmou BangCo odpovídají normám ČSN EN 15154-4:2009, STN EN 15154-4:2009, DIN EN 15154-4:2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.

Sprchy se zásobníkem - tankové sprchy
 
 
Reklama