Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Tribuna českého obchodu oboru voda – topení 2017

Pravidelné setkávání špiček českého trhu s tradicí od roku 2001, jehož pořadatelem je Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB (AOVV), se v letošním roce uskuteční 5.- 6. dubna v hotelu Panorama u Blanska.

7. ročník setkání klíčových hráčů českého trhu TZB
7. ročník setkání klíčových hráčů českého trhu TZB

Hlavní téma letošního ročníku je nanejvýš aktuální – Digitální a technologické inovace v oboru voda – topení. Konference si klade za cíl poskytnout účastníkům nejen informace o trendech vývoje, ale i inspiraci pro další rozvoj jejich podnikání. Cílovou skupinou účastníků konference jsou zástupci velkoobchodů na celostátní a regionální úrovni, výrobci, distributoři, marketingoví specialisté, internetové obchody, montážní a servisní firmy z oboru voda – topení.

Nové technologie jsou hybným motorem změn obchodního trhu, který výrazně mění chování zákazníků i dodavatelů, marketingové i prodejní strategie. Razantní změny procházející napříč prodejními a komunikačními kanály se nevyhýbají žádnému oboru. Ignorování těchto změn může ohrozit existenci dosud bezproblémově fungujících společností. Vedlejšími tématy konference jsou právní aspekty podnikání a učňovské a středoškolské vzdělání v oboru voda – topení.

Přihlášku na konferenci Tribuna 2017 naleznete v příloze zprávy nebo se můžete zaregistrovat na stránkách Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB.

ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.
logo ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.

ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z.s. je sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov, respektujících zájmy zákazníků, garantujících kvalitu prodávaných výrobků a odbornost vlastního personálu.

 
 
Reklama