Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vsakování dešťové vody s X-boxy již od 10 cm

Při výstavbě každé budovy má stavitel a projektant povinnost vyřešit správné hospodaření s dešťovou vodou na pozemku dle normy TNV 75 9011.

Prioritní technický způsob odvodnění je dán vsakováním s minimalizací pouštění dešťové vody do kanalizačního řádu.

Vsakovací galerie i pro nákladní vozy

Vsakování se řeší pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, ze kterých se sestavují celé podzemní vsakovací galerie, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží.

Vsakovací bloky X-Box, které dodává společnost RONN Water Management s.r.o., mají nosnost přes 600 kN/m2. Při uložení pod komunikací spolehlivě unesou i váhu nákladních aut, která pojíždí po povrchu při minimálním krytí. Nosnost bloku umožňuje instalaci i ve větších hloubkách. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace.

Vsakovací bloky X-Box již od 10 cm

Pro běžné použití si vystačíme se standardními bloky X-Box SP s únosností 300-350 kN/m2. Unikátní systém vsakovacích bloků umožňuje výškovou úpravu vsakovací sestavy v rozmezí standardních výšek 100-200-300-400-500-600 mm. To umožňuje snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám. Například při zvýšené hladině podzemní vody stačí použít vsakovací boxy vysoké 20 nebo 30 cm.

Komplexní systém je tvořen převážně vsakovacími boxy X-Box , ale při kombinaci s čistícími a kontrolními boxy C-Box vytvoříme optimální systém, který bude funkční desítky let. S pomocí geotextilie, kterou oddělíme kontrolní C-Box od standardních vsakovacích boxů, vytvoříme dodatečný sedimentační a kontrolní prostor. Vznikne jedna podélná linie, kterou je velice snadné kontrolovat a případně čistit.


Schéma vsakovacích systémů
MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama